Hvis du tænker miljø og arbejdsforhold...

Ansvarlig og bæredygtig investering

I Møns Bank tilbyder vi også ansvarlige og bæredygtige investeringer. Det betyder, at der er taget et aktivt valg om blandt andet ikke at investere i virksomheder, der ikke betaler skat, producerer våben, opererer under dårlige arbejdsforhold eller er voldsomt forurenende.

Vores samarbejdspartnere har alle fokus på at investere i virksomheder, der overholder FNs Verdensmål (klik på dette logo for at læse mere):

Læs mere under de enkelte investeringsforeninger her:

Bankinvest
Sparinvest
Sydinvest


Møns Bank og bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår - kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Nå vi i Møns Bank yder investeringsrådgivning til vores kunder - eller tager investeringsbeslutninger på kundernes vegne - tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger.

I en del af de finansielle produkter, vi rådgiver om, eller som indgår, når vi tager investeringsbeslutninger på kundens vegne, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Enkelte af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.

Vil du høre mere om bæredygtige investeringer, er du meget velkommen til at kontakte os