Compliance

Til varetagelse af compliance og risikostyringen i Møns Bank søges en nøgleperson med overblik og sans for detaljen.


Primære ansvarsområder
Du bliver ansvarlig for, at banken har metoder og procedurer, der er egnede til at sikre en overholdelse af gældende lovgivning, interne regler, standarder m.v.
 
Du får ligeledes ansvaret for, at risikostyring i banken sker på betryggende vis. Ansvaret omfatter alle bankens risikobehæftede aktiviteter på tværs af områder og organisatoriske enheder samt risici hidrørende fra outsourcede funktioner.
 
Arbejdsopgaver
Opgaverne i jobfunktionen er velorganiseret og udvikles løbende. Der vil således være mulighed for at sætte sit eget præg på arbejdsopgaverne.
 
Den rette ansøger
Vi vil bl.a. lægge vægt på følgende:
  • Du er teoretisk velfunderet, og gerne suppleret med relevant erfaring indenfor fx revision, økonomi, risikostyring, compliance- og/eller kontrolfunktioner.
  • Du har kendskab til lovgivningen indenfor finansielle virksomheder, uden at det er en betingelse.
  • Du er analytisk samt udtrykker dig klart i skrift og tale med en vis gennemslagskraft.
  • Du er i stand til at arbejde både selvstændigt og indgå i arbejdsgrupper.
Vi forventer, at du er ambitiøs og arbejder struktureret og resultatorienteret samt trives med at vurdere processer og kontroller ud fra analytiske og risikobaserede synsvinkler. Du er god til at forholde dig kritisk til dit arbejde og formår samtidig at være pragmatisk og løsningsorienteret.
 
Endelig mestrer du balancen mellem at arbejde selvstændigt og bidrage til fællesskabet i banken, hvor du på en engageret måde er med til at skabe en god stemning blandt dine kollegaer.
 
Vi tilbyder

Med reference til direktionen tilbyder vi en spændende og udfordrende hverdag i en velfungerende bank, der lægger stor vægt på, at der er orden i tingene. Du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet og udviklingen af dit ansvarsområde i et uformelt miljø, hvor det faglige niveau er højt og med en bred berøringsflade til alle i banken. Den rette kandidat vil oparbejde indsigt og opnå et detaljeret kendskab til de mest essentielle processer i banken ud fra en risikosynsvinkel, og dit arbejde har stor indflydelse gennem dine anbefalinger til organisationen.

 

Læg dertil:

  • En åben og inspirerende samarbejdsform og et arbejdsmiljø, der er karakteriseret ved frihed til ansvar.
  • En attraktiv lønpakke, der indeholder pensionsordning, sundhedsforsikring, tandforsikring, 6 ugers ferie og 5 omsorgsdage.
  • Hertil kommer gode muligheder for relevant videreuddannelse.
Vil du høre nærmere om stillingen, kan du kontakte HR-koordinator Susanne Bille Jensen på tlf. 55 86 15 16 eller bankdirektør Flemming Jensen på tlf. 55 86 15 36 / 61 56 15 36.
 

Ansøgning sendes til:

HR-koordinator og marketingchef Susanne Bille Jensen på sbj@moensbank.dk.

Der er ikke fastsat nogen ansøgningsfrist, idet ansøgningerne behandles løbende.
 

Fakta om Møns Bank A/S:

Banken blev etableret i 1877 og er dermed en af landets ældste. Møns Bank har 93 dygtige og engagerede medarbejdere, som servicerer bankens omkring 20.000 kunder.

Vores særkende er en stærk forankring i lokalområdet på Møn, Bogø og Sydsjælland. Vi er en lokalbank, som vægter den personlige betjening og stærke relationer til kunderne højt. Denne tilgang præger hele vores organisation og er en stor del af årsagen til, at Møns Bank gennem årene har fået fortsat flere kunder via anbefaling fra bankens eksisterende kunder.

Læs mere om banken her.