Overførselstyper

Vi kan hjælpe med overførsler til udlandet - men det er billigere, hvis du selv gør det i Netbank.

Ved overførsel til/fra udlandet skal følgende oplysninger anvendes:

  • SWIFT-adresse.
  • Modtagerens IBAN-kontonummer (IBAN i Møns Bank fremgår af kontoudskrift).
  • Modtagerens navn og adresse.


EU-overførsel
Der er følgende krav til en EU-overførsel:

  • Modtagerland skal føre Euro.
  • Modtagers konto skal være i et EU-land.
  • Oplyst SWIFT- og IBAN-kontonummer.
  • Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne.

En EU-overførsel tager to-tre bankdage.

Standard overførsel
Bruges til alle andre overførsler, som ikke opfylder kravene til en EU-overførsel. En standard-overførsel tager to-tre bankdage.

Ekspres overførsel
Bruges, hvis du ønsker penge overført hurtigst muligt uanset valuta. En ekspres overførsel tager højst én bankdag afhængigt af modtagerland.