Priser

Overførsler til/fra udland

Ekspresoverførsler via Netbank 1 ‰ + per overførsel

Kr.

350,00

Ekspresoverførsler 1 ‰ + per overførsel

Kr.

400,00

Standardoverførsel via Netbank (to-tre dage) per overførsel

Kr.

75,00

Standardoverførsel (to-tre dage) per overførsel

Kr.

140,00

Ændring / Tilbagekaldelse af udenlandsk overførsel efter kundens anmodning + udenlandsk omkostning

Kr.

400,00

EU-overførsel via Netbank (to-tre dage) per overførsel

Kr.

4,00

EU-overførsel (to-tre dage) per overførsel

Kr.

60,00

EU-overførsel til konto i Danmark (to-tre dage) per overførsel

Kr.

60,00

Gebyr for manglende IBAN nummer

Kr.

100,00

Gebyr for andre mangler fx SWIFT kode

Kr.

100,00

OUR (afsender betaler udenlandske omkostninger)

Kr.

200,00

Forespørgsel om udenlandsk overførsel

Kr.

450,00

Advisering via fax, e-mail eller sms af beneficiant (udenlandsk modtager)

Kr.

100,00

Krav til EU overførsler:

  • Modtagers konto skal være i et EU-land.
  • SWIFT og IBAN skal være oplyst.
  • Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne.
  • Modtagerland skal føre Euro.