Afkast i Formuepleje

Hvad kan dine penge vokse til?

Traditionel opsparing på en bankkonto giver efterhånden ingen renter, men selv den mest forsigtige investor har opnået et pænt afkast i vores FormuePleje. Er du villig til at løbe en højere risiko, er der selvfølgelig også chance for et højere afkast.

 

Vi investerer ud fra en strategi, som vi aftaler med dig. Dine personlige forhold såsom investeringshorisont (tid), risikovillighed (tolerance) og økonomi (robusthed) er blandt de vigtigste faktorer når valget af rette gruppe skal træffes. Netop de forhold kan afklares via vores investeringsguide, som du selv nemt kan finde i din Netbank under fanen, investering og underfanen investeringsguide - prøv det!

 

Vores resultater kan du se i skemaet: 

 

Afkast             
i %
2019
2018
2017
2016

2015

2014

100 akt./0 obl.

9,16

-14,55 13,10 5,23 29,10 11,31
0 akt./100 obl. 8,61 -4,69 2,18 7,07 -2,75 6,30
75 akt./25 obl.
11,38 -12,63

9,47

4,69 20,60 4,87
50 akt./50 obl.
10,83 -11,53 7,01 0,25 10,23 7,73
25 akt./75 obl.

10,23

-6,27

2,47
0,85
5,84 5,83
Bemærk: Historiske afkast op til og med 2017 er opgjort med fradrag af Formueplejegebyr. Grundet regulatoriske ændringer i beregningen er afkastet fra 2018 og frem beregnet før omkostninger (du får via dine kvartårlige rapporter altid målt din egen aftales præcise afkast efter omkostninger). Historisk afkast kan ikke anvendes som indikatorer for fremtidige afkast - senest opdateret 18. oktober 2019