Afkast i Formuepleje

Hvad kan dine penge vokse til?

 

Traditionel opsparing på en bankkonto giver for tiden ingen renter. Er du villig til at løbe en risiko – større eller mindre – er der selvfølgelig også chance for et afkast, der afspejler din risikovillighed. 

 

Vi investerer ud fra en strategi, som vi aftaler med dig. Dine personlige forhold såsom investeringshorisont (tid), risikovillighed (tolerance) og økonomi (robusthed) er blandt de vigtigste faktorer, når valget af rette gruppe skal træffes. Netop de forhold kan afklares via vores investeringsguide, som du finder i Netbank under Investering og Investeringsguide - prøv det!

 

Vores resultater kan du se i skemaet: 

 

Afkast             
i %
2020
2019
2018
2017
2016

2015

100 akt./0 obl.
-1,95

15,21

-14,55 13,10 5,23 29,10
0 akt./100 obl. -3,19 10,01 -4,69 2,18 7,07 -2,75
75 akt./25 obl.
-1,82 15,99 -12,63

9,47

4,69 20,60
50 akt./50 obl.
-0,48 14,18 -11,53 7,01 0,25 10,23
25 akt./75 obl.
1,03 13,06

-6,27

2,47
0,85
5,84
Bemærk: Historiske afkast op til og med 2017 er opgjort med fradrag af Formueplejegebyr. Grundet regulatoriske ændringer i beregningen er afkastet fra 2018 og frem beregnet før omkostninger (du får via dine kvartårlige rapporter altid målt din egen aftales præcise afkast efter omkostninger). Historisk afkast kan ikke anvendes som indikatorer for fremtidige afkast - senest opdateret 16.10.2020.