Sparinvest

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 af en kreds af sparekasser. Baggrunden for den nye investeringsforening var, at sparekasserne ønskede at tilbyde deres kunder et alternativ til deres egne opsparingsprodukter – især produkter, der var målrettet mere langsigtet opsparing.

Siden har Sparinvest udviklet sig til at være en af de eneste reelt uafhængige udbydere af opsparingsprodukter i Danmark.

Fra dansk investeringsforening til europæisk kapitalforvalter
I 1999 etablerede Sparinvest et holdingselskab med en bred aktionærkreds og inviterede samtidig pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser indenfor som medejere. Siden har Sparinvest udviklet sig til et kapitalforvaltningshus med brede investerings- og rådgivningskompetencer og en international kundeskare af private og professionelle.

I 2001 bevægede Sparinvest sig uden for Danmarks grænser og etablerede det europæiske datterselskab Sparinvest S.A. Siden er rækken af udenlandske kontorer blevet udvidet med fem yderligere, og Sparinvest har i dag i alt otte kontorer i syv europæiske lande.