Sydinvest

Sydinvest er etableret i 1987. I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet antallet af afdelinger og har nu 28 forskellige afdelinger, der dækker de fleste kunders behov.
 
Sydinvest har cirka 105.000 investorer, der tilsammen har investeret en formue på 40 milliarder kroner. Filosofien bag en investeringsforening som Sydinvest er, at man ved at spare op sammen med mange andre spreder risikoen og dermed øger sikkerheden. Ved at gå sammen i en forening skaber man en bedre og mere omhyggelig formuepleje, hvilket forbedrer mulighederne for at opnå et godt og mere stabilt afkast.
 
Samtidig er det nemmere og også meget tidsbesparende at lade eksperter, som udelukkende beskæftiger sig med investering, passe og pleje opsparingen. Som kunde bliver du løbende orienteret om udviklingen i opsparingen.