Handel med værdipapirer i Netbank

Forklaring til de enkelte handelstyper, kolonner m.m.

Markedsordre - Straks

Med denne handelstype får du oplyst handelskursen på det værdipapir, du ønsker at købe eller sælge. Slår du til, vil handlen blive afsluttet få sekunder efter, at du har afsendt din ordre.

Ikke alle værdipapirer kan handles på denne måde, men som udgangspunkt stilles der strakskurser i de fleste større værdipapirer.

Strakskurserne på aktier, obligationer og investeringsforeninger finder du i Bankens kurslister. I kolonnerne Købskurs og Salgskurs kan du se, hvilke kurser du lige nu kan handle værdipapirer til. Kurserne ændres løbende, og du kan altid se de opdaterede kurser ved at klikke på "Opdater".

Når du i kurslisten har markeret det papir, du ønsker at handle, kan du gå direkte til handelsbilledet.

 

Limit ordre - Børs

Her får du mulighed for at indlægge en ordre direkte på NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S - om køb med angivelse af maksimumkurs eller salg med angivelse af en minimumkurs. Afregning sker, såfremt det er muligt at opnå den kurs, du ønsker.

 

Markedsordre

Den mest almindelige handelsform. Ordren afregnes hurtigst muligt til bedst opnåelige kurs på fondsbørsen.

 

Limiteret ordre

Her får du mulighed for at indlægge en ordre til banken - om køb med angivelse af maksimumkurs eller salg med angivelse af en minimumkurs. Afregning sker, såfremt det er muligt at opnå den kurs, du ønsker.

 

Bemærk v/limiterede ordrer

En limiteret ordre/børsordre vil i langt de fleste tilfælde blive handlet på én gang. I sjældne tilfælde kan du komme ud for, at ordren handles i mindre portioner - og muligvis over flere dage.

I så fald modtager du - uanset, om der er sket flere delhandler i løbet af børsdagen - én afregning pr. børsdag pr. limiteret ordre/børsordre. Du betaler således også kurtage, som om alle delhandler af samme ordre – der er sket på samme børsdag – er sket som én handel. Deler handelen sig over flere dage, vil der blive beregnet selvstændig kurtage pr. dag. Handlen vil, når dagen er omme, blive afregnet. En evt. rest af ordren skal du dermed indlægge igen næste børsdag.

 

Gyldighedsperiode

Børsordrer kan afgives med en gyldighed på op til 5 kalenderdage.

Limiterede ordrer kan afgives med en gyldighed på op til 14 kalenderdage og koster 100 kr.

Markedskursordrer kan afgives med en gyldighed på op til 5 kalenderdage.

 

Gennemførte handler

Her får du en oversigt over de handler, du tidligere har foretaget.

 

Åbningstider i Netbank

Børsordre i Børsens åbningstid  Alle hverdage kl. 9.00-16.50
Registrering af Markedsordre  Alle dage kl. 6.30-2.00 *)
Registrering af Limiteret ordre   Alle dage kl. 6.30-2.00 *)
Indgåelse af Markedsordre - Straks Man.-fre. kl. 9.30-22.00

*) Bemærk, at ordrer indlagt efter kl. 16.00 afregnes næste børsdag.

 

 

Du kan læse mere i din Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel (vælg Adgang og sikkerhed samt Mine aftaler).