Investeringsforeninger

Investeringsforeninger giver den almindelige investor mulighed for at investere i aktie- og obligationsmarkeder verden over, uanset hvor stor eller lille en opsparing, man har.

 

Der findes flere forskellige afdelinger, du kan investere i. Nogle investerer udelukkende i danske obligationer eller aktier, andre udelukkende i udenlandske obligationer og andre igen i aktier fra forskellige lande.

 

 

Kvalitetsforbedrende service

 

Når du investerer direkte i investeringsforeningsafdelinger som Møns Bank har en samarbejdsaftale med, har du krav på en service, der øger kvaliteten af investeringen - såkaldt "kvalitetsforbedrende service".

 

Investeringsservice
med fire trin 

 

Vi specificerer og værdiansætter rådgivningen og tilhørende services, så du kan se, hvad du kan forvente, og hvad du betaler for. Herunder kan du se Møns Banks fire niveauer for investeringsservice, og hvilke ydelser du modtager i forhold til din investeringsværdi.

 

Trin 1  (1-500 kr. i provision)

Når du vælger at følge et investeringsforslag fra Møns Bank, der omfatter investeringsforeningsafdelinger, har vi sørget for, at du bedre kan følge din investering. Derfor har du adgang til følgende to funktioner i Trin 1:

  • Du kan altid - direkte i Netbank - få et fuldt overblik over dine investeringsforeningsafdelinger, herunder fakta-ark, prospekter og den enkelte afdelings 10 største positioner.
  • I Netbank finder du også en oversigt over udviklingen på periodeniveau af din investering, ligesom depotbevægelser og omkostninger kan ses.

Trin 2  (501-1.500 kr. i provision)

Er din investering over ca. 200.000 kr. i et forslag fra Møns Bank, der omfatter investeringsforeningsafdelinger, tilbyder vi - udover de to forannævnte services - også følgende i Trin 2:

  • En årlig afkastopgørelse via vores branchegodkendte porteføljerapporteringssystem, der viser afkastudviklingen over tid og i månedsperioder, således at du har ét sted hvor du har det fulde overblik over værdiudviklingen og omkostningerne forbundet med din investering.

Trin 3  (1.501-2.500 kr. i provision)

Er din investering over ca. 400.000 kr. i et forslag fra Møns Bank, der omfatter investeringsforeningsafdelinger, tilbyder vi - udover de tre forannævnte services - også følgende i Trin 3:

  • Tabsovervågning, en slags sikkerhedsventil, der sikrer, at du bliver kontaktet, hvis værdien af din investering falder med 10 % siden seneste porteføljerapport (se niveau 2).

Trin 4  (2.501-5.000 kr. i provision)

Er din investering over ca. 600.000 kr. i et forslag fra Møns Bank, der omfatter investeringsforeningsafdelinger, tilbyder vi - udover de tre forannævnte services - også følgende i Trin 4:

  • Du tilbydes et årligt møde, hvor vi drøfter dine personlige forhold ud fra en fast dagsorden med følgende tre punkter:

          1. Hvorledes har din investering klaret sig i forhold til:
              a. dine forventninger om afkast
              b. til markedet i det hele taget
              c. til dine personlige risikobetragtninger
          2. Opfølgning på dine personlige og økonomiske forhold, 

              herunder om der er indtruffet ændringer, der har
              afgørende indflydelse på 
valgte investering.

          3. Drøftelse og vurdering af investeringsstrategien, bl.a.
              om den 
stadig opfylder dine investeringsønsker.

 

Skulle værdien af den rådgivningsbetaling, som Møns Bank modtager, være større end værdien af de specificerede services, vil den overskydende del tilfalde dig som investor.

 

Loft: Al provision over 5.000 kr. tilbagebetales til kunderne.

 

 

Læs mere om: