Lad os pleje din pension og dine frie midler

Med en formueplejeordning lader du Møns Bank løbende pleje dine investeringer. Møns Bank træffer beslutningen, når der skal lægges om i dit depot, sørger for geninvestering og tilpasser risikoen. Du overlader ansvaret for investeringerne til Møns Bank.

Du sparer tid
Med en formueplejeordning bruger Møns Bank den nødvendige tid på dine investeringer og følger løbende de finansielle markeder. Vi:
  • handler, når det er økonomisk rationelt.
  • sikrer en fornuftig balance mellem risiko og investeringer.
  • foretager løbende geninvesteringer.
Der er ingen minimumskurtage på fondshandlen - se priser i vores prisbog.
 
Du bestemmer risikoen
Risikoen for investeringerne bestemmer du. Forud for formueplejeaftalen gennemgår vi i fællesskab din risikoprofil. Med udgangspunkt i denne finder vi den rette risikogruppe til dig. Du kan også udarbejde din egen risikoprofil via Netbank.

Garanti
Der er ingen garanti for, at du ikke kan tabe penge på investeringerne.