Basisinformation om finansielle instrumenter

 

Generel beskrivelse af produkttyper og deres risici 

 

> Børsnoterede aktier og T-retter

> Unoterede aktier

> Obligationer, ikke komplekse (grøn risikomærkning)

> Obligationer, ikke komplekse (gul risikomærkning)

> Virksomhedsobligationer - handlet på regulerede markeder

> Investeringsforeningsbeviser

> Kapitalforeninger

 

 

Certifikater

 

> Tracker Certificates

> Constant Leverage Certificates

 

 

Varedeklaration på investeringsbeviser

 

> Central investorinformation (CI)

 

 

Risikomærkning af investeringsprodukter

 

> Beskrivelse af ordningen

 

 

Får du nok ud af din opsparing?

 

Traditionel opsparing på en bankkonto giver efterhånden ingen renter, men selv den mest forsigtige investor har opnået et pænt afkast i vores FormuePleje. Er du villig til at løbe en højere risiko, er der selvfølgelig også chance for et højere afkast.

 

Vi investerer ud fra en strategi, som vi aftaler med dig. Uanset strategi, har vi præsteret gode resultater, som du kan se på www.moensbank.dk/afkast.