Risikomærkning

Møns Bank har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt værdipapirer i grønne, gule og røde mærkningskategorier.

I faktaboksen kan du danne dig et overblik over Møns Banks inddeling af investeringsprodukterne samt tabsrisikoen i de enkelte mærkningskategorier.

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på, at: 
  • risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at det sker. 
  • muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen. 
  • der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
  • der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til investeringsprodukterne i din portefølje. 
  • risikomærkningen ikke kan erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.