Virksomhedsskatteordning

Opsparede midler i virksomhedsskatteordningen kan placeres i kontanter, i obligationer eller i aktier via akkumulerende investeringsbeviser. Akkumulerende investeringsbeviser kan også indeholde kombinationer af obligationer og aktier.

Her foregår beskatningen efter lagerprincippet, hvilket betyder, at du som virksomhedsejer bliver beskattet af en eventuel kursgevinst, uanset om gevinsten er realiseret eller ej. Et eventuelt kurstab inden for kalenderåret kan fratrækkes.

Hvis du vælger at investere i ikke akkumulerende investeringsbeviser eller direkte i aktier, bliver det investerede beløb betragtet som udtræk af virksomheden og dermed beskattet som personlig indkomst.

Du har altså mulighed for at investere direkte i obligationer, indirekte i aktier eller i en blanding af obligationer og aktier, så længe det er via akkumulerende investeringsbeviser. Derudover kan garantiobligationer (aktieindekserede obligationer) også benyttes. Vær dog opmærksom på eventuelle begrænsninger i fradragsmulighederne.

Vil du høre mere, så kontakt vores Formueafdeling.