Negativ rente

I lighed med andre banker indfører Møns Bank negative renter for privatkunder. Det sker med virkning fra 1. maj 2020.

Stege, den 26. marts 2020

 

Gennem de seneste år har de fleste aktører i den finansielle sektor indført negativ rente. I Møns Bank har vi været tilbageholdende og hidtil friholdt vores privatkunder for dette. 

 

Det generelle renteniveau har imidlertid presset bankens omkostninger yderligere, når vi placerer vores kunders indlån videre i Nationalbanken. Samtidig er der udsigt til, at rentemiljøet i Danmark også vil være præget af negative renter i de kommende år. Endelig ønsker vi ikke at blive 'parkeringsplads' for uforrentet indlån, som andre bankers kunder måtte ønske at gøre brug af.

 

Med virkning fra 1. maj 2020 indfører vi derfor en forrentning på -0,60 % p.a. for principielt al indlån – med kvartalsvis tilskrivning. Vi har dog ønsket at tage særlige hensyn til børn og unge samt vores Plus- og Formuepleje-kunder:

 

Børn og unge:

Børneopsparing og Børneopsparing Extra er friholdt for negativ rente (op til 21 år). Det samme gælder de første 25.000 kr. på Jackpotkonto (op til 18 år).

Alle børn og unge er velkomne til at oprette en ny kontoform, Opsparing Plus, som er uden negativ rente op til 150.000 kr. pr. kunde.

> Læs mere her.

 

Plus-kunder:

Alle Plus-kunder er velkomne til at oprette en ny kontoform, Opsparing Plus, som er uden negativ rente op til 150.000 kr. pr. kunde.

> Læs mere her.

 

Øvrige kunder: 

Har du overvejet at blive Plus-kunde? Det er en begrænset investering på 50 aktier i banken (ca. 6.000 kr.), som over tid tjenes hjem i lavere priser på de ydelser, der købes i banken samt mindre negative renter.

> Læs mere om Plus-konceptet her.

> Beregn dine fordele som Plus-kunde.

 

Pensionsopsparing og Formuepleje:

De første 25.000 kr. på en pensionsordning er friholdt for negativ rente.

Den del af indskudte midler i Formuepleje, som står kontant, er helt friholdt for negativ rente.

 

 

Hvor meget betyder den negative rente egentlig?

 

Her er et eksempel på, hvad den negative rente betyder på årsbasis:

 

Indestående Før skat Efter skat
300.000 kr. som almindeligt indlån 1.800 kr. 1.195 kr.
300.000 kr. på Opsparing Plus 600 kr. 498 kr.
200.000 kr. på Opsparing Plus 150 kr. 100 kr.
150.000 kr. på Opsparing Plus 0 kr. 0 kr.

Der er regnet med en skat på 33,6 % (forskelligt fra kommune til kommune).

 

> Regn selv på andre beløb i vores Plus-beregner.

 

 

Negative renter
- historisk set

 

Negativ rente er ofte omtalt som et nyt samfundsfænomen, men sandheden er, at vi har haft negativ realrente efter skat i mere end 50 år. Siden 1970 har det kun sjældent kunnet betale sig at spare op med den risikofri rente af indlån i pengeinstitutterne, når inflation og skat medregnes. Og det bør man. Det er selvfølgelig interessant at kende rentesatsen, men det er endnu vigtigere med realrenten efter skat – altså hvor meget købekraften af ens penge reelt er blevet værd eller faldet i værdi.

 

I ”gamle dage” kunne man sagtens få 8-9 % i rente på bankbogen, men alligevel var det en dårlig forretning. Skat og inflation åd det hele op, så man fx i 1979 oplevede et negativ afkast i form af -7 % i disponibel realrente!

 

I Dagens Danmark er den disponible realrente ”kun” på -1,4 %, hvis man regner med den laveste rente på -0,6 %, en skat på 30 % og inflation på 1 %

 

Budskabet er, realrenten efter skat har været meget lavere, end den er nu, men det er selvfølgelig stadig ikke attraktivt, og derfor har Møns Bank flere alternativer til negativ rente.

 

> Se historisk udvikling om realrenten.

 

Investering som alternativ

 

Al investering tager afsæt i din risiko, tidshorisont og formue. Det er vigtigt, at du får afdækket disse forhold, inden du investerer. Det overblik kan vi hjælpe med at give.

 

Vi tilbyder Formuepleje med en aktiv pleje af formuen, både til pensions- og frie midler. Lokal Puljeinvest er en anden løsning - til pensionsmidler og børneopsparing.

 

> Læs mere om investering her.