Forsikring

Netbank forsikring for mindre erhvervsvirksomheder

Mindre virksomheder har mulighed for at forsikre sig mod indbrud i deres Netbank.

 

Forsikringen henvender sig til virksomheder, der alene har behov for en forsikring af deres Netbank i stedet for en kriminalitetsforsikring med bredere dækning. Hvis uheldet er ude, er det virksomheden, der selv bærer risikoen ved et evt. tab i sin Netbank, som følge af indbrud.

 

Der findes flere forsikringer på markedet, eksempelvis rådgiver forsikringsmægleren Marsh om forsikringer udbudt af forsikringsselskabet Chubb. Forsikringen kan tegnes online på www.netbankforsikring.dk

 

Det er forsikringsmæglere og forsikringsselskaber, der sælger og rådgiver om forsikringen.

 

Du kan med stor sandsynlighed også tegne en forsikring med en lignende dækning hos dit eget forsikringsselskab.