Risikoudvalg

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80 b har bestyrelsen i Møns Bank nedsat et risikoudvalg med det formål at sikre, at bestyrelsen har overblik over bankens faktiske risikobillede. Desuden skal risikoudvalget sikre, at bestyrelsen har et solidt veldokumenteret kendskab til bankens risici, ved fastlæggelse og revurdering af forretningsmodel, risikoprofil og risikostrategi.

 

Risikoudvalget i Møns Bank består af bestyrelsen.

 

Læs også Risikoudvalgets kommissorium.

Vi bygger bro og skaber kontakt mellem banken og kunderne.