Aflønnings- og nomineringsudvalg

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77c og 80a har bestyrelsen i Møns Bank nedsat et aflønnings- og nomineringsudvalg. Bestyrelsen har valgt at sammenlægge aflønnings- og nomineringsudvalget til ét udvalg. Udvalget skal bl.a. udpege væsentlige risikotagere og beslutte principperne for bankens aflønning, herunder fastlægge en lønpolitik. I forhold til nominering skal udvalget bl.a. fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen og en politik for kønsfordeling i ledelsen.

Aflønnings- og nomineringsudvalget i Møns Bank består af bestyrelsen.

 

Kommissorium for aflønnings- og nomineringsudvalget

Politik om aflønning

Politik om mangfoldighed i bestyrelsen

Politik om kønsfordeling i ledelsen

Bestyrelsens kompetenceprofil

 

Mønsbroen - et stærkt symbol på bankens vision

Vi bygger bro og skaber kontakt mellem banken og kunderne.