Revisionsudvalg

I henhold til Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har Møns Banks bestyrelse nedsat den samlede bestyrelse som revisionsudvalg for banken.

Samtidig er administrerende direktør Christian Brix-Hansen udpeget som det uafhængige og fagligt kvalificerede medlem af revisionsudvalget.

Det er bestyrelsens vurdering, at Christian Brix-Hansen opfylder bekendtgørelsens krav om uafhængighed og faglige kvalifikationer.

Hvad angår uafhængighedskravet er denne vurdering foretaget på baggrund af bemærkningerne i revisorlovens § 31. 

Hvad angår kvalifikationskravene er vurderingen foretaget med baggrund i Christian Brix-Hansens uddannelse og nuværende/tidligere beskæftigelse jævnfør kvalifikationskravene i bekendtgørelsens §5:

Uddannelse
Harvard University, Graduate School of Business, MBA, General Management.
Copenhagen Business School HD, Regnskabsvæsen & Økonomistyring.

Erhvervserfaring
Brix Design A/S, Stege, administrerende direktør.
McKinsey & Co., New York, chefkonsulent.
Arthur Andersen & Co., New York, chefkonsulent (Turnaround & Financial Consulting).
Arthur Andersen & Co., København* /New York, revisor.
Revisions- og Forvaltnings-Instituttet, København*, revisor.
*I dag en del af Deloitte.
 
 

Mønsbroen - et stærkt symbol på bankens vision

Vi bygger bro og skaber kontakt mellem banken og kunderne.