Revisionsudvalg

I henhold til Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har Møns Banks bestyrelse nedsat den samlede bestyrelse som revisionsudvalg for banken.

Samtidig er statsautoriseret revisor Tina Ørum Hansen udpeget som det uafhængige og fagligt kvalificerede medlem af revisionsudvalget.

Det er bestyrelsens vurdering, at Tina Ørum Hansen opfylder bekendtgørelsens krav om uafhængighed og faglige kvalifikationer.

Hvad angår uafhængighedskravet er denne vurdering foretaget på baggrund af bemærkningerne i revisorlovens § 31. 

Hvad angår kvalifikationskravene er vurderingen foretaget med baggrund i Tina Ørum Hansens uddannelse og tidligere såvel som nuværende beskæftigelse som statsautoriseret revisor og medejer i Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo, jævnfør kvalifikationskravene i bekendtgørelsens §5.
 
 

Mønsbroen - et stærkt symbol på bankens vision

Vi bygger bro og skaber kontakt mellem banken og kunderne.