Ansvarsfraskrivelse for indhold på moensbank.dk

Alle former for vurderinger, skøn og anbefalinger på moensbank.dk af den fremtidige udvikling på de finansielle markeder kan kun betragtes som bankens forventninger. Derfor er banken ikke ansvarlig for, at markedet udvikler sig i overensstemmelse hermed. Møns Bank er således ikke ansvarlig for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra moensbank.dk

Oplysninger fra kilder
Banken bestræber sig på at videregive korrekte oplysninger og bruger derfor kun kilder, som vi finder pålidelige. Banken er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som Møns Bank har indhentet hos eksterne kilder. Banken tager ligeledes forbehold for eventuelle slåfejl på hjemmesiden.

Tekniske fejl
Banken er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til bankens servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i Møns Banks strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Uberettiget adgang
Møns Bank er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til bankens, brugerens eller tredjemands data. Banken kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af bankens hjemmeside.

Mønsbroen - et stærkt symbol på bankens vision

Vi bygger bro og skaber kontakt mellem banken og kunderne.