Information om Møns Bank

Hjemmesiden indeholder oplysninger om Møns Bank A/S.
 
Møns Bank A/S
Storegade 29
4780 Stege
 
CVR-nr. 65746018 · tlf. 55861500 · post@moensbank.dk

Banken er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed, og Finansielle Ankenævn (Pengeinstitutankenævnet) er klageinstans.
 
 

Mønsbroen - et stærkt symbol på bankens vision

Vi bygger bro og skaber kontakt mellem banken og kunderne.