Værneting og lovvalg

Tvister, som udspringer af indholdet på moensbank.dk og hermed forbundne tjenesteydelser, skal afgøres i henhold til dansk ret og behandles ved danske domstole.
 

Mønsbroen - et stærkt symbol på bankens vision

Vi bygger bro og skaber kontakt mellem banken og kunderne.