Foreningen skifter formand/kasserer

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på tæt dialog og stort kendskab til foreningens forhold.
 
Når foreningen skifter formand eller kasserer - eller der sker andre betydende ændringer - skal vi have besked, jf. hvidvasklovgivningen. Under samme lovgivning skal vi også en gang årligt indhente forskellige oplysninger. I alle tilfælde udfylder du og sender os denne blanket:
 
 
Endvidere skal du udfylde og returne denne blanket, hvis der skal ændres i adgangen til Netbank:
Upload nedennævnte materiale via sikker dokumentforsendelse - klik her
 


Følsomme personoplysninger anbefaler vi ikke, at du sender på en alm. mail, men via Netbank, hvis du er kunde - og ellers via dette link:

 

> Dokumentforsendelse