Sponsorstøtte

Stort lokalt engagement

Møns Bank er meget engageret i foreninger, sport, sociale aktiviteter og kultur.

Vi støtter primært aktiviteter i det nære markedsområde herunder Møn, Bogø, Præstø, Næstved, Rønnede og Vordingborg.

Et samarbejde
Vi prioriterer højt, at vi kan opnå et samarbejde med de foreninger og andre, som vi sponserer, således at begge parter får et positivt udbytte.

Vi støtter bredden
Vi støtter helst aktiviteter, som rammer bredt frem for individuelle sponsorater.

Vi støtter ikke
Vi støtter som udgangspunkt ikke politiske, offentlige og religiøse projekter.