Bankens vision

Møns Banks udvikling har igennem tiden taget afsæt i langvarige og gode relationer til kunder og interessenter i og udenfor bankens nære markedsområde. Det er relationer, som igennem årene har bragt mange nye kunder i kontakt med banken. Dette kendetegner i høj grad Møns Bank i dag og har fået en central betydning for den retning, vi ønsker fortsat at udvikle banken i. Vores vision er at være

banken med stærke relationer

Vi lægger vægt på at fastholde og udbygge de eksisterende relationer til bankens mange kunder og interessenter. Det gør vi i vished om, at stærke relationer ikke kommer af sig selv. Vi skal gøre os fortjent til dem. I alt, hvad vi foretager os, har vi derfor et særskilt mål om, at opgaver og betjening håndteres på en sådan måde, at banken er værd at anbefale af såvel gamle som nye kunder. Derfor er mange af bankens kunder og interessenter i dag ambassadører for Møns Bank.