Corporate Governance

God selskabsledelse

Møns Banks bestyrelse har forholdt sig til Nørby-udvalgets anbefalinger for god ledelsesskik. Endvidere har bestyrelsen forholdt sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsskik og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance anbefalingerne.
 
Anbefalingerne for god selskabsledelse fremkom for snart flere år siden, og i Møns Bank har vi altid set meget positivt på disse anbefalinger, ligesom vi løbende har forholdt os til disse. "Følg eller forklar" er et godt princip, der giver det nødvendige albuerum for selskaberne og samtidig sikrer den nødvendige information til både aktionærerne og øvrige interessenter.
 
Møns Bank om:
 
 
 
 

 

 

 

Mønsbroen - et stærkt symbol på bankens vision

Vi bygger bro og skaber kontakt mellem banken og kunderne.