Generalforsamling

Generalforsamlingen er Møns Banks øverste myndighed - og indkaldes via fondsbørsmeddelelse på NASDAQ OMX NORDIC samt på bankens hjemmeside (underpunkt til denne side).

 

På den årlige ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om det forløbne år, og årsrapporten fremlægges til godkendelse.

 

Det er på generalforsamlingen, at aktionærerne har lejlighed til at stille spørgsmål til Møns Banks ledelse om bankens dispositioner i det forløbne år, det aflagte regnskab samt bestyrelsens beretning, ligesom der skal tages stilling til de øvrige forhold, der fremgår af dagsordenen.

 

Er du forhindret i at deltage, er det muligt at gøre din indflydelse gældende via afgivelse af fuldmagt eller stemmer. Begge dele kan gøres elektronisk eller via blanketter.

 

Møns Bank afholder sine generalforsamlinger i Mønshallerne. Ordinær generalforsamling afholdes næste gang den 25. marts 2020. Forslag til behandling på generalforsamlingen, jf. Selskabslovens § 90, stk. 3, skal være banken i hænde på post@moensbank.dk senest den 12. februar.

 

Generalforsamlingen indkaldes i overensstemmelse med vedtægterne. Herudover sendes der en særskilt indbydelse på den e-mail, du har oplyst i din Netbank.