50 års jubilæum i Møns Bank

03.07.17
Hver dag har været en fest!
 
Men nu er festen slut - Lone Rasmussen går på pension efter 50 år i Møns Bank
 

 

- Måske er det en tilsnigelse, at hver dag ligefrem har været en fest, men jeg er i hvert fald altid gået glad på arbejde, siger Lone Rasmussen.

 

Sådan har det været, lige siden den unge bankelev efter endt realeksamen begyndte i den daværende Møns Discontobank - som få måneder senere fusionerede med Møns Bank. Den 1. august 1967 var hun klar til at begynde sit arbejdsliv, og her startede lidt af en fest.

 

- Fusionen gjorde, at vi faktisk var for mange elever, så to af os blev sendt til Næstved og fik et år på Handelsskolen. Vi arbejdede ikke i banken, men læste - og festede, husker Lone Rasmussen.

 

 

Den personlige kontakt

 

Hun har været med hele vejen. Lige fra håndførte bankbøger og til vore dages højteknologiske løsninger, hvor kunderne i vidt omfang klarer sig selv.

 

- Men vi har nu stadig mange kunder, der er glade for den personlige kontakt, siger hun. Og den giver vi gerne, for tryghed er altafgørende, når det handler om penge.

 

Lone Rasmussen har arbejdet med værdipapirhandel siden 1973 og har også i en periode på 15 år været chef for området.

 

- Jeg har altid været glad for mit job, siger hun. Dette, at man går på arbejde om morgenen og ikke ved, hvad dagen kommer til at byde på. Går markederne op eller ned, eller sker der et eller andet, som man bare ikke kunne forudse. Dét er spændende, siger hun.

 

Internt i banken har Lone Rasmussen altid været kendt som den, der tager telefonen først.

 

- Når en kunde ringer til os, så er det vigtigere end alt andet, siger hun. I Møns Bank må kunderne aldrig føle, at de er et nummer i rækken. Det er heldigvis en værdi, som banken viderefører i alt, hvad den gør, tilføjer hun.

 

 

50 år med store
omvæltninger

 

Meget er ændret, siden Lone Rasmussen begyndte i banken.

 

- I begyndelsen brugte vi jo oceaner af tid på at afstemme konti, beregne renter og klippe kuponer. Det var et hestearbejde - og altid en kamp mod uret at nå bussen til Roskilde, hvor det hele blev bogført, fortæller hun.

 

Hvert årti har næsten budt på en lille revolution i, hvordan man arbejdede.

 

- Det var en stor lettelse, da bogføringen blev automatiseret, først med hulkort og siden med on-line bogføring, siger Lone. Også de store digitaliseringer af obligationer i Værdipapircentralen i 1983 og aktier fem år senere betød, at vi kunne arbejde på en helt anden måde.

 

I de senere år har især EU-regler sat rammerne for rådgivningen omkring værdipapirer. Det handler bl.a. om investorbeskyttelse.

 

- I dag investerer kunderne på et mere oplyst grundlag, og det er en god ting, siger Lone Rasmussen.

 

De mange regler gør dog også hverdagen lidt mere bunden end tidligere.

 

- Det kan godt være, at det er knap så festligt, som det engang var, men jeg har aldrig overvejet en anden arbejdsplads, for der har konstant været udvikling i mit job, siger hun.

 

 

Slutter med en fest

 

Nu ligger det fast, at Lone går på pension. En beslutning, som det har taget lidt tid at komme frem til.

 

- Nogle siger, at man skal stoppe på toppen eller mens legen er god, men hvornår er det?

 

- 50 års dagen for min ansættelse er dog nok en god anledning til at sige tak og farvel, siger Lone Rasmussen, som fylder 67 år til september.

 

Hvad fremtiden byder på, ligger ret åbent.

 

- Villy og jeg har tilsammen 6 børn og 11 børnebørn, så de får uden tvivl mere opmærksomhed, og så har jeg et hav af bøger, som jeg glæder mig til at læse, siger hun. Autocamperen kommer nok også lidt mere rundt i Europa...

 

Helt i Lones ånd slutter også ansættelsen med en fest. Møns Bank holder reception tirsdag den 1. august fra kl. 13 til 16 i bankens mødelokaler på 3. sal i Stege, hvor kunder, forretningsforbindelser og venner af huset er velkomne til at kigge ind og ønske hende godt otium. Og om aftenen er der fest for kollegerne.

 

Det er i øvrigt kun anden gang i bankens 140-årige historie, at en medarbejder kan fejre 50 års jubilæum.