Checken går på pension

29.09.16

Om tre måneder er pengeinstitutterne ikke længere forpligtet til at indløse hinandens checks - på Møn og i Præstø kan derfor kun checks fra Møns Bank indløses direkte.

Brugen af checks har i mange år været faldende. Det er sket i takt med, at Dankortet har overtaget flere og flere betalinger, ligesom mobilbaserede tjenester er kommet på markedet.

 

Fra et højdepunkt på over 200 mio. udstedte checks om året midt i 1980'erne er antallet raslet ned gennem de senere år. Hovedparten af de kunder, som i dag anvender checks, er større erhvervskunder. Her kan checken bl.a. erstattes af mere effektive alternativer som konto-til-konto overførsler eller tilbagebetalinger via Betalingsservice.

 

- Der er høje faste omkostninger forbundet med pengeinstitutternes fælles checkclearing, og det har givet en markant højere stykpris de senere år, siger IT-chef i Møns Bank, Lise Hansen. Derfor blev der sidste år enighed om at ophæve checksamarbejdet med udgangen af 2016.

 

Dermed er der endnu 3 måneder til at finde alternative løsninger for de kunder, der stadig bruger checks.

 

- Ophævelsen af samarbejdet betyder, at de enkelte pengeinstitutter ikke længere indløser checks for hinanden, siger Lise Hansen.

 

Det betyder blandt andet, at checks fra andre pengeinstitutter end Møns Bank ikke vil kunne indløses i Præstø og på Møn.

 

- Men vi kan dog stadig tage imod checks til inkasso, som vi også gør med udenlandske checks, men det er en tung og dyr rutine, tilføjer Lise Hansen.

 

 

Pynter stadig

 

Mange yngre mennesker har ikke nogen praktisk erfaring med brugen af checks, men at checken som begreb stadig eksisterer, er der ingen tvivl om.

 

- Bare se på ethvert konfirmand-gavebord, siger Lise Hansen. Her har checken både en stor, synlig og nærmest ikon-agtig status. Det er en pengegave, der er givet med vægt!

 

Hvad der fremover kommer til at stå på gavebordene - og ved de pengeoverrækkelser, man ofte ser i foreningssammenhæng - er et godt spørgsmål.

 

- Jeg tror, vi vil se den store gavecheck som symbol længe endnu. Bare tænk på aktien, som blev papirløs i 1988. Den støder man stadig på fra tid til anden - og en stor check pynter jo på ethvert gavebord...

 

 

 

FAKTA 

 

Hvad gør kunder, som ikke har et betalingskort?

Folketinget vedtog i april 2015 en lov, som forpligter pengeinstitutterne at tilbyde adgang til en basal indlånskonto med et debetkort med saldokontrol. Det vil generelt styrke forbrugeres adgang til et debetkort og skabe et alternativ til betaling med check.

 

Hvad er alternativet til kundechecken?

Kundechecken, som udstedes af kunden selv og typisk anvendes ved mindre køb, kan erstattes af kontanter, konto-til-konto overførsel eller mobilbetalinger.

 

Hvilke alternative betalingsformer kan anvendes til større køb?

I forbindelse med større køb kan checken med fordel erstattes af en konto-til-konto overførsel via Netbank/Mobilbank (straksoverførsel) eller en Swipp-betaling på op til 50.000 kr.

 

Hvilken betalingsform kan fx forsikringsselskaber anvende til tilbagebetalinger til deres kunder?

Tilbagebetalinger fra forsikringsselskaber, energiselskaber o.lign. kan erstattes af konto-til-konto overførsler (evt. til Nemkonto) gennem intradagclearingen eller tilbagebetalinger via Betalingsservice.

 

Hvilke betalingsformer kan anvendes for ældre og socialt udsatte?

For ældre og socialt udsatte kan konto-til-konto overførsler og et almindeligt betalingskort eller hævekort ligeledes anvendes.