Dagen efter Kristi Himmelfartsdag er en banklukkedag

27.05.14

Dagen efter Kristi Himmelfartsdag fredag den 30/5-2014 er en banklukkedag, hvorfor den sidestilles med en helligdag.

Det er derfor ikke muligt at lægge regninger til betalinger denne dato.

 

Med venlig hilsen

Møns Bank