Frist for omlægning af kapitalpension: 30. november

24.08.15

I september 2012 vedtog Folketinget en ny skattereform og i 2015 en ny pensionspakke.

For pensionsområdet betyder det, at indbetalinger på kapitalpension ikke længere kan trækkes fra i skat. Herudover gives der nu mulighed for, at man i 2013-15 kan afregne afgiften på ordningen med 37,3 pct. i stedet for de 40 pct., der ellers normalt skulle betales ved udbetaling af ordningen. Reglerne om udbetalingsalder osv. forbliver uforandrede.

Om du skal afregne afgiften med de billigere satser i 2015, afhænger af, hvordan dine ønsker og behov for fremtiden ser ud.

 

Kontakt os senest den 30. november 2015, hvis du ønsker at omlægge til den lavere afgift.