Godt perioderegnskab fra Møns Bank

12.11.14

 

I Møns Bank er der stor tilfredshed med en basisdrift på 28,7 mio. kr. for årets første 3 kvartaler. Efter skat er resultatet et overskud på 20 mio. kr. Resultatet styrker bankens i forvejen solide position.  

 

”Årets første 3 kvartaler har været præget af et meget højt aktivitetsniveau” udtaler bankens direktør Flemming Jensen og fortsætter ”Det høje indtægtsniveau i forhold til samme periode sidste år er fastholdt og har samtidig haft en god afsmittende virkning på bankens ordinære driftsindtægter. Det historiske lave renteniveau betyder, at vi har brugt meget tid sammen med vores kunder med rådgivning om de mange muligheder indenfor realkreditbelåning og investeringsrådgivning. Samtidig har der været travlt med bankens udlånsaktivitet, hvor det er lykkedes os at fastholde bankens samlede udlån på samme niveau som i starten af året, selvom den generelle tendens er, at tilbageløbet på bankens eksisterende udlån er højt”.

 

Perioden har også været præget af en stor tilgang af nye kunder i Præstø og på Møn, hvor Nordea og Danske Bank indenfor de seneste par år har lukket deres filialer. Også i Næstved har der allerede været travlt med betjening af nye kunder, selvom afdelingen først åbner officielt den 21. november, idet forhåndsinteressen har været stor.

 

”Med de strømninger vi mærker i markedet, så er jeg igennem de seneste måneder kun blevet bekræftet i, at vi med rette kan have store forventninger til bankens nye afdeling i Næstved, hvor vi har et stærkt hold klar på 10 kompetente medarbejdere, der alle har et stort kendskab til områdets lokale forhold. Hertil kommer at Møns Bank i forvejen har godt 1.000 kunder i Næstved-området, hvoraf flere er kommet til i forbindelse med de senere års ændringer i bankmarkedet, og med den store forhåndsinteresse vi har oplevet, så giver det rigtig god mening, at Møns Bank åbner en afdeling i Næstved” udtaler Flemming Jensen.   

 

Møns Banks resultat er præget af det samme høje indtægtsniveau som sidste år. De samlede omkostninger er steget med godt 4 mio. kr., hvilket er helt som forventet. I bankens strategi indgår, at det ikke er muligt alene at spare sig til en fremtid”. Vi er omkostningsbevidste, men med de stigende administrative krav, så skal der investeres i fremtiden for at udvikle den fremtidige drift”, udtaler Flemming Jensen og uddyber ”Investeringerne vil på kort sigt med-fører større omkostninger, men på længere sigt vil de igangsatte initiativer bidrage til en fortsat udvikling af banken og vækst i indtjeningen”.

 

”Man skal samtidig være opmærksom på, at bankens basisdrift er blevet styrket med omkring 12 mio. kr. svarende til en stigning på 50 % igennem de seneste 5 år, og der er skabt et solidt driftsmæssigt råderum til at foretage investeringerne” supplerer Flemming Jensen.

 

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 8 mio. kr., som primært kan hen-føres til bankens kursavancer på anlægsbeholdningen.

 

Samtidig udtrykker Flemming Jensen, at det er glædeligt, at bankens nedskrivninger med 13,4 mio. kr. for årets første 3 kvartaler er på et markant lavere niveau i forhold til sidste år, og at denne post på regnskabet er ved at normalisere sig i forhold til tiden før Finanskrisen.

 

På spørgsmålet om udviklingen i nedskrivningerne er udtryk for generelt bedre økonomiske forhold for bankens kunder, oplyses det, at det fortsat er bankens vurdering, at der ikke er et større økonomisk opsving på vej, og der således stadig er kunder, som vil få det økonomisk svært i de kommende år. ”Omvendt er det naturligvis glædeligt, at behovet for nedskrivninger ikke har været større, og det betyder, at bankens resultat efter nedskrivninger på udlån, kurs-reguleringer og skat bliver 19,8 mio. kr.” siger Flemming Jensen.  

 

”Alt i alt en periode med stor aktivitet i banken med et resultat, som forventet, så samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat, og vi fastholder forventningerne til årets basisdrift i den høje ende af tidligere udmelding om en basisdrift for året på 30-35 mio. kr.” slutter Flemming Jensen.

 

Læs periodemeddelelsen her.

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen, tlf. 55 86 15 36