Godtfolk støttes med 27.000 kr.

24.03.15

Møns Banks Jubilæumsfond uddeler penge med det formål, at ”hvor godtfolk er, kommer godtfolk til”

Det handler om omsætning. Det ved alle, som er beskæftiget med at holde liv i de små samfund.

 

”I år har vi modtaget ikke færre end 31 ansøgninger til Møns Banks Jubilæumsfond,” siger formand Agnethe Hviid. ”Vi har gennemgået dem alle grundigt - og udvalgt 3, som vi gerne vil belønne med et legat ud fra det fælles tema, at ’hvor godtfolk er, kommer godtfolk til’. Det falder nemlig fint i tråd med Møns Banks arbejde for at trækker mennesker til vores område!”

 

Bogø Portalen, modtager 6.500 kr. til indkøb af en vinkehest. En aktivitet, som indgår i en ny naturlegeplads på Kathøj, som er Møns højeste punkt.

 

”Det er et stort og spændende projekt, som Møns Bank gerne vel være en del af. Vi er sikre på, at naturlegepladsen vil tiltrække masser af mennesker, både fastboende og turister og både børn og voksne,” siger Agnethe Hviid.

 

Et andet spændende projekt, som helt sikker også kommer til at trække mange mennesker til, er Danseklubben Møn, som har fået tildelt værtskabet til afvikling af Danmarksmesterskaberne i 10-dans-kombineret.

 

”Det er et stort arrangement, som tidligere har foregået i Århus og København, og i år afvikles i Mønshallerne  den 3. oktober,” fortæller Agnethe Hviid. ”Det vil tiltrække rigtig mange deltagere og tilskuere, og vi vil derfor gerne støtte Danseklubben Møn med 6.000 kr. til at dække udgiften til leje af Mønshallerne.”

 

Den sidste legatmodtager er Støberihallernes Venner fra Præstø, som vil promovere udstillingsstedet KunsthalGlas i forbindelse med afholdelse af ”Fransk Forår” den 15.-17. maj.

 

”Støberihallernes venner vil præsentere hallerne som et formidlingssted med mange forskellige former for kunst - og i år er temaet borddækning til fest samt en graffitibegivenhed. Udstillingen vil være åben henover sommeren og vil bidrage til at trække mange mennesker til,” siger Agnethe Hviid. ”Vi vil gerne støtte dette projekt med 15.000 kr. til dækning af plakat, pjecer, lysinstallation samt rejseudgifter og forplejning til graffitimalerne.”

 

Møns Banks Jubilæumsfond støtte kulturelle formål samt ungdoms- og foreningsarbejde i de områder, hvor Møns Bank har interesser. Bestyrelsen består foruden af Agnethe Hviid også af Brit Hindborg Skovgaard og Pia Dahl.