Halvårsresultat i Møns Bank bedre end forventet

22.08.16

Med 16,3 mio. kr. før skat er Møns Bank kommet særdeles godt igennem 1. halvår 2016 – og resultatet er bedre end forventet.

”Vi er kommet særdeles godt ud af første halvår, og det meget høje aktivitetsniveau på alle forretningsområder har haft en positiv afsmittende virkning på bankens drift,” udtaler bankens direktør Flemming Jensen og fortsætter: ”Vi kan mærke, at vores etablering i Næstved og Vordingborg har en særdeles positiv effekt på bankens ind- og udlån, og det betyder, at vi opjusterer forventningerne til basisdriften for året som helhed med 5 mio. kr.”

 

 

Højt aktivitetsniveau

 

De samlede netto rente- og gebyrindtægterne for første halvår udgør 66,6 mio. kr., hvilket stort set er uforandret i forhold til sidste år, hvor indtægterne var påvirket af ekstraordinært store indtægter fra konvertering af realkreditlån.

 

”Det er meget tilfredsstillende at kunne konstatere, at bankens investering i de nye filialer i Næstved og Vordingborg udvikler sig bedre end forventet og bidrager til en fastholdelse af de samlede indtægter i en tid, hvor den finansielle sektor på indtægtssiden er udfordret af det meget lave renteniveau,” supplerer Flemming Jensen.

 

 

Stigende ind- og udlån

 

Om udviklingen i bankens nettorenteindtægter udtaler Flemming Jensen: ”Det nuværende meget lave renteniveau giver generelt store udfordringer for bankdrift, da bankernes store overskudslikviditet stort set ikke bliver forrentet. I Møns Bank kan vi derfor glæde os over renteindtægterne fra bankens stigende udlån, der igennem 1. halvår har udviklet sig positivt med 163 mio. kr. svarende til 13,7 % til i alt 1.356 mio. kr. ultimo halvåret.”

 

Bankens indlån er steget med 119 mio. kr., og udgør ultimo halvåret 1.904 mio. kr.

 

 

Basisdriften

 

”Indtægterne i 1. halvår er stort set uforandret og skal sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 3,7 mio. kr.”, nævner Flemming Jensen og præciserer: ”Stigningen i omkostningerne er som forventet, følger budgettet og kan betragtes som en investering i bankens fremtid. Bankens basisdrift ved halvåret er 18,7 mio. kr. Basisdriften er således 3,6 mio. kr. mindre end samme periode sidste år, men langt bedre end forventet.”

 

 

Opjustering af resultatforventninger

 

Bankens forventninger til årets basisdrift var oprindelig 27-32 mio. kr. for året som helhed. Med et resultat af basisdriften på 18,7 mio. kr. for første halvår opjusteres forventningerne til året som helhed med 5 mio. kr. til en basisdrift i størrelsen 32-37 mio. kr.

 

 

Kursgevinst

 

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 4,9 mio. kr., som primært kan henføres til bankens kursavancer på handelsbeholdningen af obligationer samt aktieavancer i anlægsbeholdningen.

 

 

Nedskrivninger

 

Banken har i 1. halvår udgiftsført nedskrivninger for 7,3 mio. kr. Behovet for nedskrivninger har i 1. halvår været på et acceptabelt og generelt normaliseret niveau under de nuværende konjunkturer. Herom siger Flemming Jensen: ”Nedskrivningerne i første halvår er udtryk for, at der stadig er kunder, som har det økonomisk svært, selvom vi generelt ser et faldende behov for nedskrivninger på privatkunder i takt med et mere positivt arbejdsmarked og et forbedret ejendomsmarked.”

 

Det er fortsat bankens vurdering, at der ikke er et større økonomisk opsving på vej, men at der mærkes en spirende optimisme.

 

 

Tilfredsstillende halvårsresultat

 

Bankens resultat efter nedskrivninger, kursreguleringer og skat bliver herefter 12,8 mio. kr. for første halvår 2016.

 

 

Kapitalgrundlaget er styrket

 

Om bankens udvikling udtaler bankens formand Jens Ravn: ”I Møns Bank oplever vi en stor tilgang af nye gode kunder, og det er helt naturligt, at det giver en stærk tro på, at banken også i fremtiden har en plads på det finansielle landkort,” og han præciserer: ”Møns Bank er inde i en god udvikling, hvor der investeres i fremtiden og samtidig tjenes penge til aktionærerne.”

 

Bankens udvikling med stigende udlåns- og realkreditaktivitet er imidlertid kapitalkrævende. Med indregning af bankens overskud ved halvåret,  udgør egenkapitalen knap 320 mio. kr. Bankens samarbejde med DLR omkring formidling af realkreditlån kræver imidlertid en betydelig kapitalbinding, og det reducerer bankens kapitalgrundlag til de øvrige aktiviteter til omkring 260 mio. kr. Med den aktuelle aktivitet giver dette en solvens på omkring 14,5 %, som skal holdes op imod, at bankens aktiviteter kræver en solvens på omkring 10,2 %. Dette giver en fornuftig kapitalmæssig overdækning på kort sigt, men med en forventning om en fortsat tilgang af nye kunder og udvikling af bankens aktiviteter samt indfasningen af stigende kapitalkrav, så kræver det at bankens kapitalgrundlag styrkes. Derfor har banken besluttet at optage et nyt supplerende ansvarligt lån på 35 mio. kr. over 10 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 5 år. Lånet er fast forrentet med en rentesats på 6,25 % p.a. og bringer bankens solvens op på omkring 16,5 %.

 

I bankens kapitalplaner arbejdes der samtidig med en styrkelse af kapitalgrundlaget via en aktieemission, der forventes at styrke kapitalgrundlaget med omkring 3-3,5 % point.

 

”Med det supplerende ansvarlige lån på 35 mio. kr. samt den påtænkte aktieemission vil Møns Bank fortsat være et solidt pengeinstitut, hvor der er råderum til udvikling. Og sådan skal det også være,” slutter Jens Ravn.

 

På spørgsmålet om forventningerne til bankens udvikling i de kommende år supplerer Jens Ravn: ”Jeg ser lyst på fremtiden for Møns Bank. I bestyrelsen er vi opmærksomme på, at vi med filialetableringer går imod strømmen, men det er vores erfaring og vurdering, at der fortsat er god økonomi og basis for bankdrift via egentlige filialer. Samtidig kan vi mærke, at bankens afdeling for fjernkunder også har sin berettigelse. Så mulighederne er mange, og i bankens bestyrelse vil vi over de kommende år forfølge den planlagte udvikling,” slutter Jens Ravn.

 

 

> Læs den fulde halvårsrapport.

 

 

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen, tlf. 55 86 15 36

Bestyrelsesformand Jens Ravn, tlf. 51 54 08 82