Landdistriktspris til Møns Bank

02.10.17

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har netop uddelt årets Landdistriktspris, hvor Møns Bank fik en flot 3. plads – som eneste nominerede bank.

Møns Bank fik tredjepladsen for at have været en aktiv medspiller i den lokale udvikling, og for at tage et ansvar i landdistriktsudviklingen i området som ”både katalysator, formidler og social entreprenør”, som det hed i motivationen. 

 

Årets landdistriktspris hædrer en ildsjæl, et projekt, en virksomhed eller en forening, der har gjort en særlig indsats for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. I år var 40 indstillet til prisen og fem nomineret, heraf Møns Bank som eneste pengeinstitut.

 

Prisen er uddelt her i formiddag på Erhvervsministeriets landdistriktskonference, der er et årligt forum for debat og oplæg om landdistriktspolitik og udviklingen i de danske landdistrikter.

 

Alle fem kandidater til henholdsvis 1., 2. og 3. præmien blev præsenteret af erhvervsminister Brian Mikkelsen. Vinderne vurderes ud fra følgende kriterier: 

  • Medvirker til vækst/job/omsætning i lokalsamfundet.
  • Involverer samarbejde/partnerskab/netværk.
  • Har skabt effekt for lokalsamfundet.
  • Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund.

Møns Bank blev nomineret med denne indstilling: Som lokalbank med 140 år på bagen har Møns Bank gjort en indsats for at fremme økonomisk vækst og kulturel udvik­ling - først på Møn og i de seneste mange år på Sydsjælland. Møns Bank er via sine forskelligartede initiativer sam­fundsbærende og garant for, at der fortsat skabes job i for­skellige brancher og leves et liv med kunst, kultur og ople­velser for mennesker i alle aldre og deres familier - også på landet.