Møns Bank åbner filial i Vordingborg

13.11.15

Møns Bank har besluttet at åbne en ny filial i Vordingborg – filialdirektør bliver erhvervsrådgiver Allan Andersen, som har været tilknyttet bankens erhvervsafdeling i Stege gennem det seneste halve år

På Sydsjælland har konkurrencesituationen i de senere år ændret sig markant, og Møns Bank har mærket en stigende interesse fra kunder i Vordingborg-området.

 

”Vi har allerede godt 1.000 kunder i området, så det giver god mening, at Møns Bank etablerer en filial i byen, hvorfra vi kan servicere kunderne i det daglige,” siger bankdirektør Flemming Jensen.

 

”Konkurrencesituationen er en helt anden end for blot få år siden, hvor der var flere lokale banker på Sydsjælland. Vi oplever, at kunderne i stort omfang er interesseret og efterspørger en bank med en lokal profil - som Møns Bank, der engagerer og involverer sig i de lokale forhold,” fortsætter Flemming Jensen.

 

”Det har samtidig været en del af beslutningen, at Møns Bank fremover ønsker at være repræsenteret i alle købstæder i Vordingborg kommune,” tilføjer Flemming Jensen.

 

 

Medarbejderne er det vigtigste

 

”Filialens beliggenhed er vigtig, og der vil være fokus på tilgængeligheden for kunderne, men det er endnu vigtigere at finde de rigtige medarbejdere,” understreger Flemming Jensen.

 

Sammen med den kommende filialdirektør Allan Andersen vil der blive fokus på at finde og udvælge de 4-6 øvrige medarbejdere, som det forventes, at filialen skal bemandes med i første omgang.

 

”I den sammenhæng er det dejligt, at vi allerede har en dygtig lokal leder med en stærk personlighed samt et stort lokalt engagement og netværk. Herefter vil de øvrige planer omkring etableringen blive iværksat,” siger Flemming Jensen og fortsætter: ”Det er helt afgørende at få etableret et stærkt hold af medarbejdere med stort lokalkendskab samt en bred erfaring med erhvervsforholdene i Vordingborg-området. Det skal samtidig være gode, lokale folk, som har den samme indstilling til måden at drive bank på, som Møns Bank med succes praktiserer de andre steder, vi er repræsenteret.”

 

Og de første grundsten til et stærkt hold i den nye filial er allerede på plads.

 

For det første er Vordingborg-området hjemmebane for den kommende filialdirektør, da Allan Andersen i perioden forud for sin ansættelse i Møns Bank har haft et længere karriereforløb bag sig i den oprindelige Vordingborg Bank. Møns Banks nuværende områdechef for Vordingborg, Mette Frank har ligeledes et stort lokalkendskab til området via et mangeårigt virke som erhvervschef i Vordingborg Bank. Herudover vil bankens konsulent i området Jan Nielsen fremover arbejde med udgangspunkt fra den nye filial.

 

 

Leder efter lokaler

 

På nuværende tidspunkt har Møns Bank ikke taget beslutning om rammerne for den fremtidige placering af filialen, og mulighederne for en placering i Vordingborg vil i den kommende tid blive undersøgt.

 

Viser det sig, at det ikke er muligt at finde egnede lokaler med ibrugtagning indenfor et forholdsvis kort tidsrum, vil bankens aktiviteter i området blive igangsat fra midlertidige lokaler samtidig med, at der vil blive arbejdet på en fremtidig løsning.

 

”Filialens rammer og placering er selvfølgelig vigtige, men med den aktuelle efterspørgsel og interesse for Møns Bank, som vi mærker i området, så er det endnu vigtigere, at vi får ansat de rigtige medarbejdere og sammensat et godt hold, så vi kan komme i gang,” fastslår Flemming Jensen.

 

 

Lokalbanken lever

 

”I Møns Bank mærker vi, at lokalbanken lever, og det er vores vurdering, at udviklingen på markedet gennem de senere år med færre lokalbanker ikke har været drevet af kunderne, med forårsaget af den økonomiske afmatning i samfundsøkonomien. Vi har fået mange nye privat- og erhvervskunder på Sydsjælland, hvor konkurrencesituationen har ændret sig markant i forhold til for blot få år siden, hvor der var flere lokale banker.”

 

Som eksempel nævner Flemming Jensen bankens etablering i Næstved sidste efterår.

 

”Næstved har været en overvældende succes, hvor vi hver eneste måned siden åbningen har sagt velkommen til mellem 75-100 kunder. Og vores 3-årige kalkule for balance i Næstved nåede vi allerede efter godt et halvt år,” fortæller han.

 

Det er en generel tendens, at landets pengeinstitutter reducerer antallet af filialer, blandt andet på grund af elektroniske løsninger og selvbetjening.

 

”Vi er naturligvis opmærksom på udviklingen, men i Møns Bank går den digitale bank hånd-i-hånd med den gode, personlige betjening. Og netop den personlige betjening og de stærke relationer til vores kunder er Møns Banks særkende og store aktiv,” tilføjer Flemming Jensen.

 

 

Tror på fremtiden

 

Finanskrisen har været hård for mange brancher – ikke mindst den finansielle sektor – og den har kostet en lang række banker livet gennem de seneste 6-7 år. Alligevel ser Flemming Jensen lyst på fremtiden for Møns Bank.

 

”I Møns Bank er vi kommet godt igennem krisen, som nok har været hård, men den har på ingen måde kunne true bankens eksistens. Vi har en solid basisdrift og har netop offentliggjort et resultat for basisdriften på 27 mio. kr. for årets først 3 kvartaler og et resultat før skat på godt 21 mio. kr.

 

Samtidig har banken et stærkt kapitalgrundlag og stort overskudsindlån, som giver mulighed for fortsat at udvikle bankens forretningsgrundlag. Det gør vi blandt andet ved at investere i fremtiden og etablere en filial i Vordingborg,” slutter Flemming Jensen.

 

Møns Bank forventer at være på plads i Vordingborg i løbet af 1. kvartal 2016.

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Bankdirektør Flemming Jensen

tlf. 55 86 15 36