Møns Bank kompenserer for høje bidragssatser

13.06.16

Kunder i Totalkredit, der er hårdest ramt af bidragsstigninger, får kompensation med bankens hjælp

Først på året varslede Totalkredit stigende bidragssatser - noget, som skabte stor røre hos både kunderne og i medierne.

 

- Forståeligt nok, siger privatkundechef i Møns Bank, Tom Lauritzen. De kunder, der er hårdest ramt af bidragsstigningerne, kan uden tvivl mærke det i budgettet.

 

Møns Bank har tidligere oplyst, at banken ville overveje at kompensere kunderne for stigningen.

 

- Det gør vi nu, og når det har taget lidt tid, er det blandt andet, fordi vi ønskede at se resultatet af den kompensation, som Totalkredit tildeler via deres Kundekrone-program, fortsætter Tom Lauritzen.

 

- Vi ville også gerne sikre, at løsningen blev til størst mulig gavn for kunden, så man ikke som kunde "skyder sig selv i foden" på et senere tidspunkt, tilføjer han.

 

 

Rabatkupon

 

Tom Lauritzen understreger, at det for banken er vigtigt, at man kan tilbyde konkurrencedygtige lån.

 

- Det er altafgørende for os, at de realkreditlån, vi tilbyder, er blandt markedets bedste, siger han. Også dette er taget med i vores overvejelser om kompensation.

 

Møns Bank kompenserer alle sine kunder, som har et F1, F2, F3 eller F4 lån, og som vælger at omlægge til et F5-F10 lån, F-kort eller et fastforrentet lån med op til 10.000 kr.

 

- I praksis tilbyder vi en rabatkupon, som benyttes ved næste ordinære refinansiering, forklarer Tom Lauritzen. Beløbet får man som fradrag i bankens omlægningsgebyr.

 

Kompensationen kan ikke overstige omlægningsgebyret, og banken har taget højde for den kompensation, som Totalkredit tildeler via deres Kundekrone-program og som får effekt fra september-terminen 2017.

 

- Vi har valgt denne løsning, da kunderne er bedst tjent med først at ændre deres boligfinansiering ved næste refinansiering for at undgå kurstab i forbindelse med ekstraordinær omlægning, tilføjer han. Det er netop ved en "panik-omlægning", at man kan risikere at ende med et nyt lån, der synes billigere, men i realiteten bliver dyrere på grund af kurstab.

 

Hvis bidragsstigningen indtil næste refinansiering giver udfordringer i forhold til ens daglige økonomi, er banken også parat til at finde en løsning på det.

 

Kunder med andre typer lån end F1-F4 kompenseres ikke, da kompensationen fra Totalkredits Kundekrone-program reelt set udligner bidragsstigningen.

 

- Samtidig betyder kompensationen fra Totalkredit, at disse kunder har et konkurrencedygtigt lån, der fuldt ud matcher markedsforholdene, slutter Tom Lauritzen.

 

Beløb under 500 kr. kompenseres ikke.

 

 

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Privatkundechef Tom Lauritzen

Tlf. 5586 1563