Perioderegnskab bedre end forventet

08.11.16

I Møns Bank er der stor tilfredshed med et resultat på godt 31 mio. kr. før skat for årets første tre kvartaler, og forventningerne til basisdriften for hele året opjusteres samtidig til niveauet 35-40 mio. kr. - banken er samtidig klar til åbning i Vordingborg.

Basisdrift opjusteres

”Indtil videre har 2016 været et rigtig godt år for Møns Bank, og bankens drift har udviklet sig langt bedre end vores forventninger, da vi planlagde årets aktiviteter,” udtaler bankens direktør Flemming Jensen og fortsætter: ”Vores forventninger til bankens basisdrift for hele 2016 var oprindelig i niveauet 27-32 mio. kr., og med en basisdrift på 30,2 mio. kr. for årets første tre kvartaler, så kan vi for anden gang i år opjustere estimatet for årets basisdrift, der forventes at lande i niveauet 35-40 mio. kr.”

 

Mange nye kunder

Perioden har generelt været præget af en stor tilgang af nye kunder i alle bankens afdelinger. "I Præstø og på Møn kan vi fortsat mærke, at Nordea og Danske Bank indenfor de senere år har lukket deres filialer, og i bankens nye afdelinger i Næstved og Vordingborg har der også været travlt med at tage imod nye kunder, hvilket samlet set har bidraget væsentligt til et meget højt aktivitetsniveau i banken," siger Flemming Jensen.

 

Højt aktivitetsniveau

De mange nye kunder samt det historisk lave renteniveau betyder, at vi i banken har brugt rigtig meget tid på etablering af de nye kundeforhold, samt rådgivning af kunderne om muligheder indenfor investering og realkreditbelåning af deres ejendomme. Samtidig har vi mærket en stigende ejendomsomsætning, hvilket har medført en stigende aktivitet i banken.

 

”Aktivitetsstigningen har samtidig haft en positiv afsmittende indvirkning på bankens udlånsaktivitet, og bankens samlede udlån er steget med 176 mio. kr. fra 1.192 mio. kr. til 1.368 mio. kr. svarende til knap 15 % siden nytår, hvilket vi er meget tilfredse med, da dette er vores primære forretning,” udtaler Flemming Jensen.

 

Bankens indlån er i samme periode steget med knap 150 mio. kr. svarende til godt 8 % siden nytår, og de samlede indlån udgør ultimo 3. kvartal 1.934 mio. kr.

 

Indtægter bedre end forventet

”Det høje aktivitetsniveau har haft positiv afledet effekt på bankens indtægter, der er steget med knapt 6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, hvilket vi er meget tilfredse med under de aktuelle renteforhold,” udtrykker Flemming Jensen.

 

”Indtægtsstigningen i banken via et højere aktivitetsniveau har således mere end kompenseret for den afledte virkning af det generelt lavere renteniveau”, siger Flemming Jensen og forklarer videre, at et lavere renteniveau giver færre indtægter fra den overskydende likviditet, ligesom indtjeningen fra bankens udlån falder på grund af en lavere rentemarginal.

 

Stigende omkostninger

I bankens strategi indgår, at det ikke er muligt alene at spare sig til en fremtid. ”Vi er omkostningsbevidste, men med de stigende administrative krav, så skal der investeres i fremtiden for at udvikle den fremtidige drift”, udtaler Flemming Jensen og uddyber, at stigningen i omkostningerne på 5,5 mio. kr. ligger på det budgetterede niveau.

 

Positiv kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 9 mio. kr., hvor den største del heraf på 6,4 mio. kr. kan henføres til kursavancer på bankens obligationsbeholdning.

 

Faldende nedskrivninger

Samtidig udtrykker Flemming Jensen, at det er glædeligt, at nedskrivningerne på bankens udlån for årets første 3 kvartaler med i alt 7,8 mio. kr. er på samme niveau som sidste år.

 

Tilfredsstillende resultat

For årets tre kvartaler er således opnået et resultat efter nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat på 25,3 mio. kr.

 

”Alt i alt en periode med stor aktivitet i banken og et resultat, der er bedre end oprindelig forventet,” slutter Flemming Jensen.

 

Klar i Vordingborg til indvielse af filialen

Møns Bank er på plads med den nye filial i Vordingborg, og den fremtidige adresse bliver Algade 86, hvor der er officiel indvielse med Åbent Hus fredag den 11. november kl. 13-16.

 

Med etableringen af en ny filial i Vordingborg, er Møns Bank fremover repræsenteret i alle kommunens købstæder.

 

”Vi er naturligvis opmærksomme på, at vi går imod strømmen og de generelle udviklingstendenser i den finansielle sektor, men for os giver det god mening,” siger Flemming Jensen og uddyber: ”Inden beslutningen om etableringen i Vordingborg blev taget, havde Møns Bank i forvejen godt 1.000 kunder i området, hvoraf flere er kommet til i forbindelse med de senere års ændringer i bankmarkedet, og siden offentliggørelsen af vores beslutning om åbning af en filial i Vordingborg, så er vi kun blevet bekræftet i, at det er en rigtig beslutning, da vi efterfølgende har fået mange nye kunder.”

 

 

Spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen,         

tlf. 55 86 15 36