Særdeles tilfredsstillende resultat fra Møns Bank

11.05.15

Med et resultat på 9 mio. kr. før skat i første kvartal 2015 har Møns Bank fået en særdeles god start på året.

Resultatet er præget af en stigende aktivitet på alle områder i banken, og det høje aktivitetsniveau i 2014 er fortsat ind i 1. kvartal 2015.

 

Bankens resultat er præget af en stigende udlånsaktivitet, et historisk højt niveau for omlægning af realkreditlån samt en fortsat stigende aktivitet indenfor investeringsrådgivning og formueforvaltning.

 

Bankens aktivitetsudvidelser i 2014 med afdeling i Næstved, flere konsulenter til Møn Direkte samt øget markedsfokus i Vordingborg-området har betydet en yderligere kundetilgang. Vi har således i første kvartal budt mere end 550 nye kunder velkommen i banken.

 

”Med et kvartalsresultat på 9 mio. kr. før skat er vi kommet særdeles godt fra start i 2015, og selvom samfundsøkonomien fortsat kører i et lavt gear, så har vi i årets første kvartal haft et aktivitetsniveau i banken, der aldrig har været højere,” udtaler bankens direktør Flemming Jensen og fortsætter: ”Igennem de senere år har vi investeret mange ressourcer og penge i en fortsat udvikling af bankens fremtidige forretningsgrundlag og indtjening, og med den start, vi har fået i 2015, så er både aktivitet og indtjening foran vores budgetter.”

 

Det høje aktivitetsniveau har haft en positiv afsmittende indvirkning på bankens indtægter, der er steget med 3,6 mio. kr. til 13,3 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. De samlede netto renteindtægter er samtidig faldet med 2,1 mio. kr. Årsagen er primært det lavere renteniveau, som reducerer bankens renteindtægter af overskudslikviditeten. Samlet set stiger bankens indtægter i perioden fra 30,8 mio. kr. til 31,7 mio. kr.

 

”Denne indtægtsfremgang skal sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 2,1 mio. kr. til i alt 21,8 mio. kr.,” nævner Flemming Jensen og præciserer, ”at langt den væsentligste stigning i bankens omkostninger kan henføres til investeringen i de nye aktiviteter igangsat i 2014.”

 

”Det betyder, at efter bankens udgifter til indskydergaranti og modregninger på realkreditlån på i alt 1,6 mio. kr., så ender bankens basisdrift i 1. kvartal på 8,2 mio. kr. hvilket er meget tilfredsstillende og bedre end forventet ved indgangen til året,” siger Flemming Jensen

 

Det samlede resultat er således præget af en meget tilfredsstillende basisdrift på 8,2 mio. kr., kursgevinster på 3,7 mio. kr. samt begrænsede nedskrivninger på udlån for 2,9 mio. kr.

 

Udlån og indlån stiger

Siden årets start er bankens udlån steget med 17 mio. kr. til 1.064 mio. kr., og det samlede indlån udgør godt 1.600 mio. kr., og med den særdeles gode balance mellem ind- og udlån samt en solvens på 14,00 % er Møns Bank godt rustet til at tage imod yderligere bankforretninger.

 

Lokalbanken lever

I Møns Bank mærker vi, at lokalbanken lever, og det er bankens vurdering, at udviklingen på markedet igennem de senere år med færre lokalbanker ikke har været drevet af kunderne. Banken har fået mange nye privat- og erhvervskunder på Sydsjælland, hvor konkurrencesituationen har ændret sig markant i forhold til for blot få år siden, hvor der var flere lokale banker.

 

Om denne udvikling udtaler bankens direktør Flemming Jensen: ”Vi mærker tydeligt, hvordan mange kunder savner deres lokale bank, og når jeg ser tilbage på 1. kvartal, så har vi sagt velkommen til mere end 550 nye kunder i Møns Bank. Vi hører, at kunderne lægger vægt på, at der kan ringes direkte til banken, og bankens medarbejdere er tilgængelige. Begge dele er forhold, som vi selv lægger stor vægt på, og jeg vurderer, at det er med til, at mange nye kunder har rettet henvendelse til os. Samtidig mærker vi, at der lægges stor vægt på den sammenhængskraft, bankens opbakning og støtte til lokale tiltag og initiativer medvirker til, både indenfor erhvervslivet som støtte til forenings- og kulturlivet.”

 

Forventningerne til året

”Samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat. Vi har efter årets første kvartal allerede opnået omkring en tredjedel af åres forventede basisdrift, der var målsat til et niveau på 23-28 mio. kr. På nuværende tidspunkt giver det dog ikke anledning til en opjustering af forventningerne til året som helhed, da der fortsat er stor konkurrence på udlånsområdet og stor usikkerhed om, i hvilket omfang det meget høje aktivitetsniveau fortsætter,” slutter Flemming Jensen.

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen
tlf. 55 86 15 36

 

 

> Periodemeddelelse, 1. kvartal 2015.