Solidt halvårsresultat fra Møns Bank

26.08.14

Med 20,7 mio. kr. før skat er Møns Bank kommet særdeles godt igennem 1. halvår 2014 – og resultatet forstærker bankens i forvejen solide position.
  

”Det har været et meget positivt halvår, hvor det høje aktivitetsniveau i banken er fastholdt” udtaler bankens direktør Flemming Jensen og fortsætter ”Aktivitetsniveauet har haft en god afsmittende virkning på bankens ordinære driftsindtægter, der er steget med 4,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. I sektoren er der stor tilbagebetaling på bankernes udlån, og når det er lykkedes os at fastholde en lille fremgang i de samlede udlån siden årsskiftet på 1,4 %, så er det udtryk for en høj udlånsaktivitet, hvilket er en tilfredsstillende udvikling”.

 

”Bankens indtjeningsfremgang skal sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 4 mio. kr.”, nævner Flemming Jensen og præciserer ”Det betyder, at bankens ordinære basisdrift ved halvåret er godt 20 mio. kr. før skat, hvilket er på niveau med sidste år”.

 

Møns Banks halvårsresultat er præget af både stigende indtægter og stigende omkostninger, hvilket er helt som forventet. I bankens strategi indgår, at det ikke er muligt alene at spare sig til en fremtid. ”Vi er meget omkostningsbevidste, men med de stigende administrative krav, så skal der investeres i fremtiden for at udvikle den fremtidige drift”, udtaler Flemming Jensen og fortsætter ”Investeringer som på kort sigt medfører større omkostninger, men på længere sigt vil de bidrage til en fortsat udvikling af banken og vækst i indtjeningen”.

 

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 9,6 mio. kr., som primært kan henføres til bankens kursavancer på anlægsbeholdningen, hvoraf de 3,5 mio. kr. er gevinsten ved salg af bankens ejerandel af NETS.

 

Samtidig udtrykker Flemming Jensen, at det er glædeligt, at bankens nedskrivninger med 9,3 mio. kr. for halvåret er på et væsentligt lavere niveau i forhold til sidste år, og at denne post på regnskabet er ved at normalisere sig i forhold til tiden før Finanskrisen.

 

”Det har været 5 hårde år for branchen at komme igennem, men når jeg ser tilbage på disse år, så er Møns Bank kommet godt igennem perioden. Banken er vokset med omkring 6.000 nye kunder, heraf de fleste via overtagelsen af sparekasserne i Fanefjord og Kongsted. Samtidig er bankens i forvejen gode likviditet blevet yderligere styrket, egenkapitalen er fastholdt, og der er opnået et stigende forretningsomfang med en væsentlig stærkere basisdrift. Så det lover godt for fremtiden” udtaler Flemming Jensen.

 

På spørgsmålet om udviklingen i nedskrivningerne er udtryk for generelt bedre økonomiske forhold for bankens kunder, oplyses det, at det fortsat er bankens vurdering, at der ikke er et større økonomisk opsving på vej, og der således stadig er kunder, som vil få det økonomisk svært i de kommende år. ”Omvendt er det naturligvis glædeligt, at behovet for nedskrivninger i 1. halvår ikke har været større, og det betyder, at bankens resultat efter nedskrivninger, kursreguleringer og skat bliver 17,3 mio. kr.” siger Flemming Jensen. 

 

I første halvår har banken haft fokus på filialen i Præstø, der var vokset ud af rammerne. Afdelingen blev etableret tilbage i 2002 og med en tilvækst på over 5.000 kunder igennem årene, var der brug for nogle mere tidsvarende rammer. De er nu på plads.

 

Samtidig forløber bankens etablering planmæssigt i Næstved, hvor filialen om nogle måneder åbner i Vinhusgade 2 med den lokalkendte bankmand Lars Jørgensen som filialdirektør.
”Og med udvikling i Præstø og de strømninger vi mærker i markedet, så er det min klare vurdering, at vi med rette kan have store forventninger til den kommende etablering i Næstved. Møns Bank har i forvejen omkring 1.000 kunder i Næstved-området, hvoraf flere er kommet til i forbindelse med de senere års ændringer i bankmarkedet, så det giver god mening, at banken etablerer sig i byen” udtaler Flemming Jensen.

  

I forbindelse med bankens tidligere udmelding om større markedsfokus på Vordingborg-området er der i første omgang ansat en ny konsulent med ansvar for området, hvilket forventes yderligere styrket senere på året.

Banken har tillige valgt at styrke den videre udvikling af Møn Direkte. Dette lægges i hænderne på bankens nye privatkundechef, Tom Lauritzen, der fremover får ansvaret for at koordinere afsætningen af bankens produkter og ydelser til privatkundemarkedet.

 

”Alt i alt er der stor aktivitet i banken, og samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat, og vi fastholder forventningerne til årets basisdrift på et niveau på omkring 30-35 mio. kr.” slutter Flemming Jensen.

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen, tlf. 55 86 15 36

 

> Læs fondsbørsmeddelelsen vedr. halvårsrapporten 2014