Solidt og tilfredsstilende resultat fra Møns Bank

12.05.14

Med et resultat på 14,5 mio. kr. før skat i første kvartal 2014 har Møns Bank fået en særdeles god start på året.

 

Bankens ledelse har samtidig besluttet at fortsætte de senere års udvidelser af bankens aktivitetsgrundlag, og i 2014 sker det via en etablering i Næstved og øget markedsfokus i Vordingborg-området.

 

I de seneste 2 år har Møns Bank overtaget Fanefjord Sparekasse på Møn og Kongsted Sparekasse ved Rønnede. Herudover har banken investeret mange ressourcer og penge i en fortsat udvikling og fremtid. Forretningsgrundlaget er således blevet væsentligt styrket med en positiv indvirkning på bankens basale drift, der er forbedret med godt 50 % igennem de seneste 5 år.

 

”Med et kvartalsresultat på 14,5 mio. kr. før skat er vi kommet godt fra start i 2014, og selvom samfundsøkonomien fortsat kører i et lavt gear, så har vi haft et højt aktivitetsniveau i banken” udtaler bankens direktør Flemming Jensen.

 

Resultatet er præget af en meget tilfredsstillende basisdrift på 10 mio. kr., kursgevinster på 6,5 mio. kr. samt begrænsede nedskrivninger på udlån for 2 mio. kr.

 

Det høje aktivitetsniveau har haft en afsmittende virkning på indtægterne, der er steget med 2,8 mio. kr. til 30,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

 

”Denne indtægtsfremgang skal sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 2,7 mio. kr. til i alt 20,5 mio. kr.” nævner Flemming Jensen, og præciserer ”at stigningen i overvejende grad kan henføres til overtagelsen af Kongsted Sparekasse i maj 2013”.

 

”Det betyder, at bankens basisindtjening i 1. kvartal ender på godt 10 mio. kr., hvilket er en fastholdelse af den stærke basisindtjening fra sidste år”, hvilket er meget tilfredsstillende under de nuværende driftsforhold” siger Flemming Jensen

 

Værdien af bankens udlån er i 1. kvartal nedskrevet med 2 mio. kr., hvilket er et markant lavere niveau end i 2013, hvor der blev nedskrevet 7,4 mio. kr.

 

Afkastet på bankens fondsbeholdning påvirker resultatet for 1. kvartal positivt med en samlet kursgevinst på 6,5 mio. kr. Heraf kan de 3,5 mio. kr. henføres til salget af bankens ejerandel af NETS.

 

Siden årets start er bankens udlån stort set uforandret med godt 1 milliard kr., og det samlede indlån udgør godt 1,4 milliard kr., og med den særdeles gode balance mellem ind- og udlån samt en solvens på 14,50 % er Møns Bank godt rustet til at tage imod yderligere bankforretninger.


Lokalbanken lever
I Møns Bank mærker vi, at lokalbanken lever, og det er bankens vurdering, at udviklingen på markedet igennem de senere år med færre lokalbanker ikke har været drevet af kunderne. Vi har fået mange nye privat- og erhvervskunder på Sydsjælland, hvor konkurrencesituationen har ændret sig markant i forhold til for blot få år siden, hvor der var flere lokale banker.

 

Etablering i Næstved
Møns Bank har med tilfredsstillende resultater været repræsenteret i Næstved-området igennem de seneste 4 år via bankens fjernkundekoncept Møn Direkte.

 

”Med afsæt i de strømninger vi mærker i markedet, har vi valgt at etablere os i Næstved” udtaler bankdirektør Flemming Jensen og fortsætter ”Møns Bank har i forvejen omkring 1.000 kunder i Næstved-området, så det giver god mening, at banken etablerer sig i byen”.

 

Møns Bank har ikke på nuværende tidspunkt taget beslutning om rammerne for den fremtidige etablering, men i den kommende tid vil mulighederne for en placering i Næstved blive undersøgt.

 

”Rammerne for etableringen er selvfølgelig vigtige, men det er endnu vigtigere at finde de rigtige medarbejdere”, understreger Flemming Jensen. ”Vi går i første omgang efter at finde en dygtig lokal leder med en stærk personlighed samt et stort lokalt engagement og netværk. Herefter vil de øvrige planer omkring etableringen blive iværksat”.

 

Møns Bank er naturligvis opmærksom på, at det er en generel tendens, at landets pengeinstitutter reducerer antallet af filialer, blandt andet på grund af elektroniske løsninger og selvbetjening. Men i Møns Bank går den digitale bank hånd i hånd med den gode, personlige betjening. Og netop den personlige betjening og de stærke relationer til vores kunder er Møns Banks særkende og store aktiv”.

 

Øget fokus på Vordingborg-området
I Vordingborg kommune har Møns Bank hidtil haft sit hovedfokus på markeds-områderne Møn, Bogø og Præstø, idet Vordingborg by indtil sidste år havde sin egen lokalbank. Dette har imidlertid ændret sig, og vi mærker en stigende interesse fra såvel privat- og erhvervskunder i området. Idet Vordingborg by er den eneste købstad i kommunen, hvor Møns Bank ikke er repræsenteret i dag, så er det besluttet at øge bankens fokus og tilstedeværelse i området overfor såvel privat- og erhvervskunder, hvilket her og nu vil ske via konsulenter i Møn Direkte og bankens erhvervsafdeling.    


”Samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat, som er med til at forstærke bankens i forvejen solide position, og forventningerne til årets basisindtjening er fortsat i et niveau på 30-35 mio. kr.” slutter Flemming Jensen.

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

Bankdirektør Flemming Jensen, Tlf. 55 86 15 36
 

> Læs den fulde fondsbørsmeddelelse her