Stor fremgang i hussalget på Møn og Sydsjælland

23.06.17

Hovedstaden oplever ikke længere de største vækstrater i salget af boliger

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for 1. kvartal 2017, der viser, at den største fremgang i hussalget sker i Vest- og Sydsjælland. Det drejer sig om en fremgang på 17,2 % i forhold til sidste år.

 

- Det er godt at konstatere, at fremgangen på boligmarkedet findes i andre dele af landet end København, der ellers har fungeret som lokomotiv de seneste år, siger privatkundechef Tom Lauritzen, Møns Bank. Dermed bliver opsvinget på boligmarkedet mere robust, og samtidig kommer det en større del af landets boligejere til gode.

 

Den positive udvikling skyldes blandt andet det fortsat lave renteniveau samt stigende beskæftigelse, som gavner danskernes økonomi i store dele af landet. Samtidig sker der en selvforstærkende effekt, når aktiviteten på boligmarkedet stiger.

 

- Ser man naboen sælge sin bolig hurtigt og til en forholdsvis god pris, kan det inspirere en til at gøre det samme, fortsætter Tom Lauritzen. På den måde giver det næring til boligmarkedet, når handelsaktiviteten stiger. Det er i dén grad glædeligt for landets boligejere, da det giver liv til nye boligdrømme.

 

 

Priserne følger med

 

Vest- og Sydsjælland indtager også førerpositionen målt på prisstigninger. Boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal 2017 fra Realkreditrådet viser, at priserne i gennemsnit er 8,5 % højere end for et år siden, hvor det tilsvarende tal for priserne i hovedstaden er 4,9 %.

 

- At det nu i større grad er andre dele af landet, der trækker fremgangen, skal ses i lyset af forskelle i konjunktursituationen på tværs af landet, siger Tom Lauritzen. I og omkring hovedstaden har vi set fremgang på boligmarkedet i flere år, og antallet af handler er nu stort set tilbage på niveauet før krisen. I store dele af det øvrige Danmark har bedringen på boligmarkedet først for nylig bidt sig fast.

 

- Udviklingen er med til at sætte yderligere skub i boligmarkedet på Sydsjælland og Møn, og det kommer mange boligejere til gavn. Og for Møns Bank er det også positivt, da vi med en stærk markedsposition i området kan medvirke til, at endnu flere kan realisere deres boligdrømme. Går man med boligtanker og gerne vil vide om de kan realiseres, er man altid velkommen til at henvende sig til Møns Bank, slutter Tom Lauritzen.

 

 

 

Foto:

 

- Dejligt, at provinsen nu klarer sig bedre på boligmarkedet, siger privatkundechef Tom Lauritzen.

 

 

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Privatkundechef Tom Lauritzen

Tlf. 55 86 15 63