Storaktionærmeddelelse

29.01.16
Hermed meddeles i henhold til Lov om værdipapirhandel § 29, at A/S Møns Bank har registreret en ny storaktionær:
Direktør Robert Bruun, Duevej 110 3. tv., 2000 Frederiksberg
som har meddelt at besidde 60.045 stk. aktier i A/S Møns Bank, svarende til 5,004 % del af aktiekapitalen.
Venlig hilsen
MØNS BANK
Flemming Jensen
bankdirektør