Strammere regler for kontanter, valuta og overførsler

29.08.16

Med virkning fra 29. august har Møns Bank indført nye retningslinjer, jf. bl.a. hvidvaskreglerne fra myndighederne:

 • Udbetaling af kontanter over 50.000 kr. skal bestilles 2 bankdage i forvejen - og begrundes med et formål, dvs. hvad pengene skal bruges til.
  Bemærk, at der gælder et generelt forbud mod at modtage mere end 50.000 kr. i kontanter. En sælger skal derfor acceptere en elektronisk pengeoverførsel, hvis beløbet overstiger 50.000 kr.
   
 • Ikke-kunder skal vise legitimation ved veksling af valuta for mere end 1.000 EUR / 7.500 DKK (eller modværdien heraf).
   
 • Banken veksler kun valuta for beløb under 15.000 EUR /112.000 DKK (eller modværdien heraf).
   
 • Overførsel til andres konti kan fremover kun ske via selvbetjeningssystemer som Netbank, Mobilbank og Swipp - eller ved personligt fremmøde i banken.