Tilmelding til generalforsamling

21.02.18

Møns Bank afholder generalforsamling onsdag den 21. marts kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege.

 
Tilmeldingen er åben frem til fredag den 16. marts. Du logger på med NemID og kan med fordel vælge at få dit adgangskort tilsendt straks pr. e-mail. 

 

Elektronisk tilmelding

 

Har du spørgsmål til den elektroniske tilmelding, kan du ringe på tlf. 55 86 15 09. Har du ikke NemID og e-mail, kan du tilmelde dig manuelt ved at udfylde blanketterne i bunden af siden.

 

Hvis du er forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive fuldmagt eller brevstemme – enten elektronisk eller manuelt via blanketterne i bunden af siden.

 

Elektronisk fuldmagt (log på med NemID)

Elektronisk brevstemme (log på med NemID)

 

Generalforsamlingen er Møns Banks øverste myndighed. På den årlige ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om det forløbne år, og årsrapporten fremlægges til godkendelse.

 

Det er på generalforsamlingen, at aktionærerne har lejlighed til at stille spørgsmål til Møns Banks ledelse om bankens dispositioner i det forløbne år, det aflagte regnskab samt bestyrelsens beretning, ligesom der skal tages stilling til de øvrige forhold, der fremgår af dagsordenen:

 

> Dagsorden

> Bilag til dagsorden

> Årsrapport 2017 


Møns Banks generalforsamling er en traditionsrig begivenhed med et stort fremmøde (som regel omkring 1.000 aktionærer). I forlængelse af generalforsamlingen er der uddeling fra Møns Banks Jubilæumsfond, hvorefter der afsluttes med spisning og underholdning.

 

Har du ikke NemID og e-mail, kan blanketter til manuel udfyldelse og aflevering i banken evt. benyttes:

 

Tilmelding til manuel udfyldelse

Fuldmagt til manuel udfyldelse

Brevstemme til manuel udfyldelse