Oprettelse af forening - regler og krav

Danmark er et ægte foreningsland. Friheden til at stifte en forening er en grundlovssikret ret. Det står med andre ord enhver frit for at oprette en forening, så længe foreningens formål er lovligt.

Der findes i tusindvis af foreninger i Danmark. Størstedelen er baseret på medlemmer. Hvordan, man organiserer sig, er op til den enkelte forening. Men hvis man ønsker økonomisk støtte fra det offentlige til fx lokaler, skal man være forberedt på, at en række krav skal være opfyldt. Foreningen skal blandt andet have vedtægter og formål, som er godkendt på en generalforsamling. Foreningen skal også udarbejde årsregnskab, som godkendes af en registreret revisor.

Første skridt
Inden I stifter foreningen, kan I overveje følgende:

 • Hvad er formålet med jeres forening?
 • Hvilke visioner har I for jeres arbejde?
 • Hvilke mål ønsker I at nå?
 • Hvilke værdier og hvilken etik skal tegne jeres forening?
 • Hvilke aktiviteter skal I have?
 • Hvordan skal jeres forening organiseres – hvem har ansvar for hvad?
 • Hvordan skaffer I økonomi til foreningen – kontingenter, offentlig støtte?

Andet skridt
Overvej også følgende spørgsmål:

 • Hvad skal foreningen hedde?
 • Hvor skal den høre hjemme – adresse?
 • Hvordan vil I formulere jeres formålsparagraf?
 • Organisation – og evt. udvalg og underudvalg?
 • Hvem er revisor, hvornår opkræves kontingent osv.?
 • Er der særlige krav til medlemmerne om fx alder, bopæl eller interesser?
 • Hvor og hvordan vælges bestyrelsen?
 • Hvem har ansvaret/hvem tegner foreningen udadtil?
 • Hvornår og hvordan skal I holde generalforsamling?

(Kilde: frivillighed.dk, klik her hvis du vil vide mere)