Børneopsparing

En børneopsparing giver dine børn eller børnebørn en god økonomisk start, når de skal til at etablere sig, gå i gang med en uddannelse, have kørekort eller andet. Møns Bank anbefaler alle børn at få en børneopsparing. Det er muligt at investere opsparingen i Lokal Puljeinvest, når opsparingen har nået cirka 5.000 kr. 

Opsparingen er bundet i mindst syv år. Du kan oprette børneopsparingen indtil udgangen af det år, barnet fylder 14 år. Du må højst indbetale 6.000 kr. om året på en børneopsparing og højst 72.000 kr. i alt. Hvis du ønsker at indbetale mere, har vi andre kontoformer, du kan gøre brug af. 


En børneopsparing kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år, og skal senest udbetales ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21.

Spar op med Gyldengris. Du går en gave, når grisen er fyldt.