Børneopsparing

En børneopsparing giver dine børn eller børnebørn en god økonomisk start, når de skal til at etablere sig, gå i gang med en uddannelse, have kørekort eller andet. Møns Bank anbefaler alle børn at få en børneopsparing. Og for at sikre den bedste forrentning råder vi til at investere opsparingen i fx investeringsforeninger eller obligationer, når opsparingen har nået cirka 10.000 kr. 

Skattefri renter 
Møns Banks Børneopsparing giver en skattefri rente. Opsparingen er bundet i mindst syv år. Du kan oprette børneopsparingen indtil udgangen af det år, barnet fylder 14 år. Du må højst indbetale 6.000 kr. om året på en børneopsparing og højst 72.000 kr. i alt. Hvis du ønsker at indbetale mere, kan vi anbefale Børneopsparing Ekstra eller Ungdomskonto. 

Udbetaling
En børneopsparing kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år, og skal senest udbetales ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21.

Spar op med Gyldengris. Du går en gave, når grisen er fyldt.