Børneopsparing Ekstra

Hvis du har behov for mere end en børneopsparing, eller hvis du har indsat det maksimale beløb på børneopsparingen, vil vi anbefale en Børneopsparing Ekstra. Børneopsparing Ekstra er et godt supplement til Børneopsparing, når du vil give dine børn eller børnebørn en god økonomisk start på voksenlivet. 

Oprettelse
Børneopsparing Ekstra er bundet i mindst syv år. Du kan oprette Børneopsparing Ekstra indtil udgangen af det år, barnet fylder 14 år.
Du må højst indbetale 50.000 kr. om året på Børneopsparing Ekstra og højst 200.000 kr. i alt. Ønsker du at indbetale mere, kan vi anbefale Aktionærkonto eller Ungdomskonto.

Udbetaling
Børneopsparing Ekstra kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år og skal senest udbetales ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21.

Der kan kun oprettes en Børneopsparing Ekstra pr. barn. Hvis du gerne vil oprette endnu en opsparing til dit barn eller barnebarn, kan vi anbefale Jackpotkonto.

Kontoens indestående kan investeres i værdipapirer på samme vilkår som børneopsparingen. Læs mere om Investering af børnopsparing.
 
 

Spar op med Gyldengris. Du får en gave, når grisen er fyldt.