Investering af Børneopsparing

Vi anbefaler dig at placere barnets penge så sikkert som muligt. Når tidspunktet for udbetaling nærmer sig, anbefaler vi, at pengene står kontant.

Del risikoen med andre
Du kan dele risikoen med mange andre, hvis du investerer i Lokal Puljeinvest. Her er en masse mennesker gået sammen om at investere. Det betyder mindre risiko, fordi investeringen bliver spredt ud på mange forskellige værdipapirer.

Omkostningerne til administration er små, og du får eksperter til hele tiden at sørge for den bedste pleje af investeringen.

Udgifter i forbindelse med placering af børneopsparingsmidler i værdipapirer (handelsomkostninger og gebyr for porteføljepleje og depot) kan hæves på børneopsparingskontoen uden skattemæssige konsekvenser.

Det er opretteren af kontoen, der har ret til at bestemme, hvordan opsparingen skal placeres. 
 

Spar op med Gyldengris