Budget

Med en budgetkonto i Møns Bank tilknytter du alle dine faste udgifter, din opsparing til ferier, dine indbetalinger til børneopsparing og hvad du ellers har at betale til.

Når dette er gjort, udregner budgetkonto en fast månedlig betaling, som vi overfører fra din lønkonto hver måned.
 
Gratis løsning
Du kan vælge mellem en gratis løsning, hvor du selv via netbank tilmelder dine betalinger, og hvor du til hver tid kan følge med i dine udgifter og fx tjekke, om din el-regning er steget i forhold til det budgetterede.

Fuldservice løsning
Du kan også vælge en løsning, hvor Møns Bank opretter betalingerne, og du efterfølgende får udskrevet et budgetskema. Én gang om året gennemgår vi så dit budget for eventuelle tilpasninger. Herefter fremsender vi nyt budgetskema, som du blot skal godkende.