Ophørspension

Ophørspension er for dig, der overvejer at stoppe og gå på pension.
 
Pensionen har følgende fordele:
  • Indbetalingsloftet omfatter ikke denne ordning.
  • Stor skattebesparelse ved salg af virksomhed.
  • Maksimalt indskud af kapital fra salg af virksomhed i 2020: 2.866.600 kr.
  • Kapital kan indskydes både på ratepension og på livrente.
  • På ratepension kan udbetaling først påbegyndes efter fem år.
Visse betingelser skal være opfyldt, for at du kan benytte ophørspension. Du skal:
  • være fyldt 55 år.
  • have drevet selvstændig virksomhed i ti år inden for de sidste 15 år.
  • have været hovedaktionær i erhvervsvirksomhed.
  • have en revisorerklæring.
Kontakt Mikael Henriksen for at høre mere om dine muligheder.